Konferencja „Ochrona środowiska w rolnictwie”

 

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizował w dniu 17 listopada 2011 r. w Jeleniej Górze konferencję pt. „Ochrona środowiska w rolnictwie”.
Konferencja odbyła się w ramach transgranicznego projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” realizowanego wraz z Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii oraz stowarzyszeniem EkoConnect z Drezna.
Udział w niej wzięli rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele samorządu i instytucji związanych z rolnictwem z dwóch stron granicy.
Podczas konferencji swoją wiedzą podzielili się eksperci z Polski i Niemiec. W trakcie spotkania zaprezentowano informacje w zakresie produkcji rolniczej w zgodzie ze środowiskiem pod hasłem – Cross compliance w rolnictwie obejmujący zarówno teorie jak i zagadnienia praktyczne. Doskonałym uzupełnienie stał się wykład pana Henniga Stahla z Saksońskiego Urzędu ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii na temat form ochrony środowiska stosowanych w rolnictwie Saksonii.
W części drugiej konferencji głos zabrali eksperci przyrodniczy wypowiadający się na temat sposobu zachowania bioróżnorodności w ramach programu Natura 2000 oraz możliwości ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym. Jako uzupełnienie o praktyczne rozwiązanie przedstawiono gospodarstwo ekologiczne Kozia Łąka – prowadzone przez pp. Bożenę i Daniela Sokołowskich.
Konferencja została zakończona modułem, w ramach którego poruszono problem gospodarki odpadami na obszarach wiejskich w tym również omówiono rolę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podano źródła finansowania inwestycji dotyczących ochrony środowiska w Polsce przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Konferencja była doskonałą okazją do spotkania partnerów, dając uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, które korzystnie wpłyną na dalszy rozwój współpracy w zakresie rolnictwa pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz na polepszenie realizacji działań w kierunku zrównoważonego i trwałego rozwoju obszarów wiejskich.
Było to już kolejne wydarzenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Prezentacje do pobrania:

  • Plik do pobrania: 1_0.pdf | pdf, 492.6 Kb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 2.pdf | pdf, 1.01 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 3.pdf | pdf, 1.01 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 4.pdf | pdf, 1.02 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 5.pdf | pdf, 1.45 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 6.pdf | pdf, 1.48 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 7.pdf | pdf, 703.46 Kb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 8.pdf | pdf, 773.6 Kb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 9.pdf | pdf, 2 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 10.pdf | pdf, 630.38 Kb | Pobierz
logo funduszy