Integrowana ochrona kukurydzy – chwasty

W integrowanych metodach uprawy kukurydzy preferowane są metody mechaniczne z jak najmniejszym udziałem metod chemicznych. O wyborze metody decyduje m.in. wielkość plantacji, koszty i techniczne możliwości wykonania wybranej metody ochrony.

Integralnym elementem strategii ograniczania zachwaszczenia w kukurydzy jest właściwe przygotowanie pola pod uprawę, poprzez wykonanie terminowych zabiegów agrotechnicznych, z uwzględnieniem warunków klimatyczno-glebowych na plantacji. Zabiegi agrotechniczne muszą poprzedzać pozostałe metody odchwaszczania kukurydzy.

Progi szkodliwości gatunków chwastów:

  • komosa biała – 2 szt./m2,
  • szarłat szorstki – 1–2 szt./m2,
  • ostrożeń polny – 1 szt./m2,
  • pisanka czarna – 1 szt./m2,
  • chwastnica jednostronna – 3–6 szt./m2,
  • rdestówka powojowata – kilkanaście roślin/m2.

 

W sytuacji, gdy chwasty zagłuszają roślinę uprawną zmuszeni jesteśmy sięgnąć po ochronę chemiczną. Wrażliwość chwastów na wybrane  substancje czynne przedstawia poniższa tabela.

Największe możliwości skutecznego zwalczania chwastów w kukurydzy uzyskujemy poprzez wykorzystanie herbicydów stosowanych nalistne. Zabiegi nalistne najczęściej wykonujemy w fazie od 2 do 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18). W tym czasie rośliny kukurydzy wykazują najmniejszą wrażliwość na środki chwastobójcze, a chwasty, ze względu na zbliżoną fazę rozwojową, są skuteczniej zwalczane.

Niektóre herbicydy można także stosować we wczesnych zabiegach nalistnych oraz w fazie 1-2 liści kukurydzy. Przy stosowaniu herbicydów nalistnych ważna jest umiejętność rozpoznania gatunków chwastów w różnych stadiach rozwojowych, a następnie dobór właściwego herbicydu. Wyższe dawki należy stosować na chwasty w fazie największej wrażliwości lub w sytuacji, gdy na polu występuje znaczna liczba chwastów średnio wrażliwych na stosowaną substancję czynną.

Decydując się na zabieg nalistny wybieramy termin w zależności od fazy rozwojowej kukurydzy, ale także pojawienia się na plantacji wschodów większości spodziewanych gatunków chwastów dwuliściennych i jednoliściennych.

Opryskiwanie należy przeprowadzać na suche rośliny w odpowiednich warunkach atmosferycznych – w temperaturze określonej dla każdego herbicydu, na zdrowe,nieuszkodzone rośliny.