Informacja o podsumowaniu wyników owub 2016, w dolnośląskim – 15 marca 2017 roku w Jaworze

Zwyczajem wieloletnim, także i w tym roku podsumowano całoroczny (2016) trud pracy hodowców bydła i producentów mleka (oraz żywca wołowego produkowanego w gospodarstwach mlecznych) – z uhonorowaniem pucharami i nagrodami czołówki regionalnej, w 6 kategoriach wielkościowych gospodarstw. Dodatkowo nagradzono za krowy o najwyższej wydajności laktacyjnej oraz życiowej. Uroczystemu podsumowanie połączono z seminarium – z prezentacją główną o tematyce związanej z odchowem młodzieży – o szerokim zakresie, której towarzyszyły informacje PFHBiPM – o ocenie bezpośredniej buhajów (z uwględnieniem indeksu PF) i zastosowaniu RW11 w organizacji żywienia.

 

NAGRODZENI ZA WYNIKI W ROKU 2016

W kolejności od pierwszego do trzeciego miejsca – za wyniki w zakresie wydajności mlecznej – wyróżniono odpowiednio, w grupach wielkościowych gospodarstw mlecznych;

a/ najmniejszych (do 20 krów):

 • Szymona Kozłowskiego z Dziupliny, (awans z pozycji 2-giej),
 • Romana Panka z Wziąchowa Wielkiego,
 • Sylwestra Organisty z Wziąchowa Wielkiego (awans z pozycji 4-mej);

 

b/ małych (20,1-50 krów):

 • Piotra Stachowskiego z Poradowa,
 • Sławomira Otfinowskiego z Ruszowic,
 • Henryka Dudy z Bukówki (awans z pozycji 4-tej);

 

c/ średnich (50,1-150 krów):

 • OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o., obora w Dzbanowie (awans z pozycji 5-tej),
 • PW Milk z Milikowic,
 • OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o., obora w Kamieńcu Ząbkowickim;

 

d/ dużych (150,1-300 krów):

 • RSP Przyszłość z Wieśnicy (awans z pozycji 2-giej),
 • OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o., obora w Starczowie (obiekt mniejszy),
 • OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o., obora w Starczowie (obiekt większy);

 

e/ bardzo dużych (300,1-500 krów):

 • OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o., obora w Starczowie (obiekt największy),
 • Gero Dairy Sp. z o.o. z Borzęcina (awans z pozycji 3-ciej),
 • MZ Stary Jaworów z Milikowic (awans z pozycji 4-tej);

 

f/ największych (powyżej 500 krów):

 • Agro-Polen Sp. z o.o. z Chociwela,
 • Mariusza Tatysa z Gołocina.
   

Wszystkie te gospodarstwa uzyskały wydajności mleczne w zakresie od 8,8 do 12,5 tys. kg, a więc od 0,2 do 3,8 tys. kg ponad średnią w regionie.