III Dolnośląskie Spotkania Klubów 4H - warsztaty dydaktyczne dla liderów działających w klubach 4H

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu zorganizował w dniu 05 kwietnia 2014 roku  III Dolnośląskie Spotkania Klubów 4H - warsztaty dydaktyczne dla liderów działających w klubach 4H w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW.

W szkoleniu udział wzięło 30 osób. Podczas spotkania pani Renata Mikulewicz z Fundacji Ogrody Twojego Sukcesu przeprowadziła wykład pt. Moje Cele jak spowodować by miały ręce i nogi. Warsztaty dla liderów pt. Kwiaty wstążką malowane poprowadziła pani Ewa Kokoszka- współczesna twórczyni ludowa, wykonująca prace metodą haftu wstążeczkowego.

Celem warsztatów było przygotowanie liderów do roli kreatorów pozaszkolnych zajęć dla dzieci. Na podstawie uzyskanej wiedzy i otrzymanych materiałów dydaktycznych uczestnicy będą mogli urozmaicić spotkania  z dziećmi i młodzieżą zrzeszoną w klubach edukacyjnych 4H. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie realizowanych zadań przez poszczególne kluby oraz możliwością  do dyskusji na temat rozszerzenia działalności klubów.

Ewa Wróbel DODR we Wrocławiu