Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Harmonogram zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w załączniku

Źródło: www.minrol.gov.pl