Via Gustica – nowa marka – nowe narzędzie promocji

W czwartek 13 września, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się spotkanie partnerów projektu „Promocja turystyczna dla terenów wiejskich wzdłuż polsko-niemieckiej granicy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia. Partnerem Wiodącym jest firma Sandstein Neue Mediaen GmbH z Drezna, a partnerem współpracy po stronie niemieckiej firma Marketing-Gesellschaft Oberlausitz Niederschlesien mbH z Bautzen. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Dolnośląska Izba Gospodarcza realizują projekt jako polscy Partnerzy współpracy.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnych instrumentów służących promocji terenów wiejskich wzdłuż granicy między Polską a Saksonią. W ramach projektu, pod jednym logo powstanie wspólna marka dla turystyki wiejskiej Via Gustica. Pod tym szyldem oferujący usługi turystyki wiejskiej, w tym kwaterodawcy, lokalni producenci żywności i rękodzielnicy, będą mogli promować swoje produkty. Via Gustica, czyli Droga Smaku oznacza:

  • wypoczynek w wiejskim środowisku i atrakcyjnym krajobrazie
  • kontakt z przyrodą
  • poznawanie lokalnej kultury i rzemiosła
  • atrakcje turystyczne
  • regionalne smakołyki