Grupy producentów owoców i warzyw

Prawodawstwo z zakresu rynku owoców i warzyw przewiduje dwie kategorie grup funkcjonujących na rynku owoców i warzyw:

Wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw

Wstępnie uznana grupa producentów i warzyw – każdy podmiot prawny, który:

 • został utworzony z inicjatywy rolników będących producentami co najmniej jednego z produktów wymienionych w załączniku 1 część IX rozporządzenia (WE) 1234/2007,
 • celem grupy jest uznanie jej za organizację producentów

 

Podstawowym warunkiem ich zarejestrowania jest: 

 • minimalna ilość członków grupy – 5 producentów;
 • roczna wartość produktów wytworzonych przez członków grupy i sprzedaż za jej pośrednictwem nie mniej niż 50 tys. EURO;
 • opracowanie planu dochodzenia do uznania (maksymalnie na 5 lat) określającego sposób osiągnięcia wymagań stawianych organizacjom producentów.

 

Organizacje producentów owoców i warzyw

Organizacja producentów owoców i warzyw - każdy podmiot prawny, który:

 • został utworzony z inicjatywy rolników będących producentami co najmniej jednego z produktów wymienionych w załączniku 1 część IX rozporządzenia (WE) 1234/2007,
 • udokumentuje, że jest w stanie w odpowiedni sposób prowadzić działalność jeśli chodzi o czas, efektywność i koncentrację podaży; 
 • zapewnia swoim członkom środki techniczne umożliwiające zbiór, przechowywanie, pakowanie, wprowadzanie do obrotu, jeśli występuje taka konieczność;

 

Zasadniczym warunkiem ich zarejestrowania jest: 

 • minimalna ilość członków grupy – 5 producentów;
 • roczna wartość produktów wytworzonych przez członków grupy i sprzedaż za jej pośrednictwem nie mniej niż 100 tys. EURO;
 • przyjęcie do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, dostosowywania produkcji do wymagań rynku, koncentracji podaży, optymalizacji kosztów i stabilizowania cen produktów.