Gospodarstwo Pani Teresy Hantke, Przywsie, gmina Żmigród, powiat Trzebnica

Pani Teresa Hantke, prowadzi gospodarstwo od ponad 25 lat, obecnie wraz z synem i synową. 
Powierzchnia całkowita gospodarstwa wynosi 35,83 ha. W gospodarstwie prowadzony jest chów bydła mlecznego, opasowego oraz trzody chlewnej. Produkcja roślinna prowadzona jest pod potrzeby produkcji zwierzęcej. Grunty gospodarstwa to gleby klas od IV do VI, lekkie, raczej słabe, częściowo zmeliorowane. Uprawiane są: buraki cukrowe, kukurydza na kiszonkę, pszenica ozima, pszenżyto, żyto, mieszanka zbożowa, ziemniaki, łubin na ziarno, ponadto uprawiane są trawy na gruntach ornych oraz lucerna na zielonkę. W gospodarstwie jest 20 krów mlecznych, utrzymywanych w oborze na płytkiej ściółce, skąd obornik jest systematycznie usuwany z zastosowaniem zgarniacza łańcuchowego.

Wydajność krów w 2010 roku wyniosła 8904 kg mleka. Na remont stada przeznacza się 60% jałówek cielnych. Jałówki cielne trzymane są na głębokiej ściółce, zwierzęta te korzystają z wybiegu. Gospodarstwo posiada płytę obornikową o powierzchni ponad 200 m2. W gospodarstwie prowadzony jest chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym – 6 macior, zwierzęta utrzymywane są na płytkiej ściółce. Rocznie sprzedaje się około 70 tuczników. Każdy budynek inwentarski połączony jest z oddzielnym zbiornikiem na gnojówkę – 3 zbiorniki o łącznej pojemności 140 m3. W gospodarstwie utrzymywane są 4 konie – wyłącznie w celach rekreacyjnych.
Gospodarstwo położone jest na OSN, wpisane jest do rejestru gminnego. Prowadzona jest pełna dokumentacja – co roku sporządzany jest plan nawożenia i bilans azotu. 

Krótki opis dobrych praktyk rolniczych
Gospodarstwo wyposażone jest w sprzęt dostosowany do rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji, m.in.: ciągniki Massy Ferguson oraz Same Roller, kombajny- Class, ziemniaczany Bolko, buraczany Neptun, agregat uprawowo-siewny, wóz asenizacyjny, prasę kostkującą, dojarkę przewodową, zgarniacz obornika oraz w poidła wyrównawcze. Gospodarstwo realizuje program rolnośrodowiskowy, w ramach którego wysiewane są poplony ścierniskowe. Rolnik wprowadził również do swoich upraw orkisz. W gospodarstwie zwraca się uwagę na właściwe następstwo roślin i różnorodność upraw.
Chlubą gospodarstwa jest wysoka wydajność i jakość produkowanego mleka. Gospodarstwo jest laureatem III miejsca za osiągniętą wydajność 8 904 kg mleka w 2010 roku. Certyfikat wydajności przyznany został przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.