Gospodarstwo Pana Mariana Raka, Samowtór, gmina Kąty Wrocławskie, powiat Wrocław

Pan Marian Rak przejął rodzinne, 5 hektarowe gospodarstwo w roku 1975. Powierzchnia gospodarstwa znacznie wzrosła i wynosi obecnie 102,15 ha. Grunty gospodarstwa położone są na terenie dwóch województw: dolnośląskiego 67,15 ha oraz 35 ha na terenie województwa lubuskiego. Użytki rolne gospodarstwa stanowią gleby dobre i średnie, klasy bonitacyjnej II, IIIa i IIIb. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca. Na powierzchni ok. 70 ha uprawiane są: pszenica, jęczmień, kukurydza, ziemniaki, rzepak oraz mieszanki motylkowatych z trawami. Uprawy sadownicze zajmują powierzchnię 4,54 ha, w tym sad wiśniowy 1,54 ha, prowadzona jest również na powierzchni 3 ha uprawa krzewów jagodowych oraz matecznik i szkółka licząca 70 tys. sztuk sadzonek agrestu. Trwałe użytki zielone zajmują powierzchnię 26,25 ha. Gospodarstwo to ściśle współpracuje z gospodarstwem córki rolnika, w którym od roku 2009 prowadzona jest produkcja zwierzęca - chów bydła opasowego. Stado liczy obecnie 32 sztuki i stopniowo powiększa się. Docelowo liczba zwierząt ma wynosić 150 sztuk. Wszystkie zwierzęta przebywają w gospodarstwie w Samotworze. W chwili obecnej nie prowadzi się sprzedaży bydła, a wszystkie nowo urodzone sztuki przeznaczane są na powiększenie stada, buhajki wymieniane będą na jałówki. Bydło utrzymywane jest na wybiegach i ma dostęp do nowo wybudowanej wiaty.

 

Krótki opis dobrych praktyk rolniczych
Gospodarstwo posiada pełny asortyment sprzętu do uprawy pól: ciągniki, agregaty uprawowe, kombajn do ziemniaków, siewnik, opryskiwacz, kosiarki oraz prasę do słomy. 
W gospodarstwie przykłada się ogromną wagę do zachowania i powiększania bioróżnorodności. Mimo, iż w gospodarstwie prowadzona jest intensywna produkcja to jednak troska o dobro przyrody przedkładana jest ponad osiągany zysk. Każdy kawałek, trudny do uprawy, został obsadzony drzewami i krzewami stanowiącymi ostoję przyrody.
W gospodarstwie, co roku uprawiane są poplony ścierniskowe, od lat utrzymywane są strefy buforowe, miedze śródpolne oraz żywopłoty zakładane na granicy pól uprawnych, składające się m.in. z róży pomarszczonej, głogu. Ponadto obrzeża pól, głównie przy ruchliwych szosach, zostały obsadzone szpalerem drzew, w skład których wchodzą głównie lipy oraz jarzębina. Gospodarz nakłania innych rolników do podobnych działań, aby mogły powstać korytarze ekologiczne umożliwiające zwierzętom schronienie i bezpieczne przemieszczanie się.  W gospodarstwie dba się o każde oczko wodne a w różnego rodzaju zagłębieniach  i miejscach szczególnych, nienadających się do uprawy zakładane są kolejne. Wszystkie elementy te są miejscem schronienia i życia wielu gatunków między innymi: traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego, jaszczurki zwinki czy zaskrońca. Nieożywionym, choć tętniącym życiem elementem, są specjalnie zrobione murki dla pszczół oraz ostoje dla nietoperzy i sów umiejscowione na poddaszach budynków gospodarczych. Od 2005 roku realizowany jest program rolnośrodowiskowy, jednak działania na rzecz przyrody wprowadzone zostały w gospodarstwie na wiele lat przed wprowadzeniem programu.