Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Integrowana ochrona rzepaku ozimego

Klasyczna uprawa roli pozwala nie tylko mechanicznie ograniczyć zagrożenie ze strony chwastów i przyorać nawóz organiczny, który rzepak dobrze wykorzystuje, ale także zmniejsza zagrożenia fitosanitarne ze strony agrofagów. Wadą klasycznej uprawy jest konieczność stosowania różnych narzędzi uprawowych, długi okres (3-4 tygodni) od czasu zbioru przedplonu do siewu rzepaku, przy sprzyjającym uwilgotnieniu gleby oraz mała liczba stanowisk po przedplonach, wcześniej opuszczających stanowiska, na których moglibyśmy ją przeprowadzić.

Marian Karasek, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018

chrona roślin uprawnych ‒ integrowana ochrona zbóż owies

W integrowanej ochronie roślin pierwszeństwo mają metody niechemiczne (agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne, hodowlane i inne), a gdy okażą się one niewystarczające, sięgamy po metody chemiczne. Uprawa roli pod owies powinna być bardzo staranna. Jej metody zależą od terminu zbioru przedplonu oraz od rodzaju narzędzi uprawowych posiadanych przez rolnika.

Małgorzata Kaczmarek, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018

Integrowana ochrona ziemniaków

Z początkiem 2014 roku w krajach należących do Unii Europejskiej, wszedł obowiązek uprawy roślin, w tym także ziemniaka, według zasad integrowanej ochrony. Fundamentem integrowanej ochrony ziemniaków jest wybór odpowiedniej odmiany o określonych walorach użytkowych oraz o określonej wartości agrotechnicznej. Wartość agrotechniczna odmiany jest określana na podstawie charakterystyki Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka oraz wyniki PDOiR w poszczególnych rejonach uprawy według doświadczeń odmianowych prowadzonych przez COBORU, patrz strona www.coboru.pl. Odmiany ziemniaka podlegają silnym czynnikom rejonizacyjnym.

Marian Karasek, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018

Chów i hodowla wełnistych ras zwierząt

Zwierzęta dające surowiec, taki jak wełna są przeważnie łatwe w chowie i hodowli, nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, a jeśli ich wymagają, to zwykle ten nakład szybko się zwraca. Będąc więc posiadaczem gruntów rolnych i szukając pomysłu na biznes warto zastanowić się czy akurat branża włókiennicza nie jest tym, co przyniesie nam sukces. Przy zachowaniu standardów w hodowli i chowie zwierząt, humanitarnym ich traktowaniu, przestrzeganiu przepisów i zwykłej dbałości o zwierzęta, można uzyskać produkt wysokiej jakości, a jakość zawsze przekłada się na cenę.

dr Dominika Jankowska, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018

Dolnośląskie produkty regionalne (Siła innowacji oparta na tradycji)

Dolnośląskie produkty regionalne są doskonałym przykładem łączenia tego, co tradycyjne z tym, co nowe. Tradycyjne receptury i smaki oraz nieprzetworzona żywność znajdują uznanie konsumentów wybierających zdrowy styl życia. Świadomy konsument docenia także możliwość sprawdzenia jak powstaje żywność i fakt, że pochodzi ona z danego regionu. Odpowiedzią na te potrzeby może być oferta opisanych przez nas gospodarstw i przedsięwzięć.

Izabela Michniewicz, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018

Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania najbardziej przyjazny środowisku, oparty na naturalnych metodach, w którym nie stosuje się przetworzonych nawozów mineralnych, chemicznych środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu oraz syntetycznych dodatków paszowych. Podstawową zasadą jest zaniechanie stosowania w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji ‒ uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, jak i przetwórstwa.

Urszula Bogusiewicz, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018

Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku

Województwo dolnośląskie jest liderem w rankingu zagród edukacyjnych w Polsce. W regionie działa ponad trzydzieści zagród edukacyjnych, prezentujących różne profile edukacyjne, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży oraz dorosłych.

Agnieszka Kowalczuk-Misek, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018

Działanie „Współpraca” instrument wspierający wdrażanie innowacji w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jej głównym celem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW, w tym SIR i realizacja zadań Sieci w latach 2014-2020, są finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Zbigniew Dąbrowski, Izabela Liskowiak-Jaremko, Wrocław 2017.

Zmodyfikowano: 19.10.2017

Zmodyfikowano: 09.07.2013