Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Marnowanie żywności

Według FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) jedna trzecia żywności nadającej się do spożycia jest marnowana na różnych etapach produkcji i jej późniejszego wykorzystania. Odpowiedzialność za straty spoczywa na wszystkich podmiotach łańcucha rolno-żywnościowego. Problem ten rozpoczyna się na etapie produkcji u rolnika, następnie przetwórstwo, transport, magazynowanie, nieodpowiednią dystrybucję i sprzedaż, aż do konsumenta.

Karolina Zgadzaj, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 29.12.2020

Turystyka kulinarna. Kuchnia w gospodarstwach agroturystycznych

Motywów podróżowania jest wiele – jedni wybierają miejsca pobytu na podstawie atrakcyjności geograficznej, inni cenią walory historyczne i mniej lub bardziej znane zabytki. Fani aktywnego wypoczynku sprawdzają dostępność infrastruktury sportowej, a zwolennicy biernego wypoczynku – okolicznych zbiorników wodnych. Jeszcze inni pragną zagłębić się w lokalną kulturę, poznawać ludzi i ich zwyczaje oraz próbować jedzenia typowego dla odwiedzanych regionów. Coraz liczniejszą grupę turystów stanowią miłośnicy regionalnej kuchni. To właśnie ona stała się celem podróży wielu turystów. Na całym świecie znane są potrawy charakterystyczne dla państw i regionów. Nie trzeba być smakoszem, by wiedzieć, że oryginalną pizzę zjemy we Włoszech, zupę cebulową w Paryżu, a gulasz na Węgrzech. Każda z tych potraw ma swoją historię, metodę produkcji czy specyficzny skład, które są dla świadomego turysty równie ważne, jak walory smakowe. Turystyka kulinarna jest formą turystyki kulturowej. Próbujemy dań i produktów kulinarnych danego regionu. Jednocześnie poznajemy jego kulturę, zabytki i przyrodę.

Zmodyfikowano: 23.11.2020

Agroliga 2020

Najskuteczniejszą metodą promowania rozwoju obszarów wiejskich jest upo­wszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców jako liderów rozwoju lokalnego oraz dobrych wzorów do naśladowania w obszarze rolnictwa. Organizowanie konkursów z zakresu przedsiębiorczości, oprócz tego, że należy do zadań Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, jest dosko­nałą okazją do promowania rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich Dolne­go Śląska. Organizatorem wojewódzkiej edycji konkursu AgroLiga jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Ogólnopolski etap konkursu organizuje Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Konkurs jest organizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Prezesa ARiMR, Prezesa KOWR i Prezesa KRUS. Patronat Medialny nad AgroLigą objął Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

Zmodyfikowano: 12.11.2020

Teledetekcja

Teledetekcja satelitarna jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym pozyskiwanie informacji o charakterze przestrzennym. Na podstawie zdjęć satelitarnych można określić m.in. klasy pokrycia i użytkowania terenu, strukturę upraw, stan rozwojowy oraz kondycję roślinności, zagrożenia uprawy, niedobory wody, prognozować plony oraz kontrolować sposób wykorzystania gruntów.

Zmodyfikowano: 12.11.2020

Rolnictwo ekologiczne. Ochrona roślin

W zrównoważonym ekosystemie rolniczym, każdy istniejący organizm zajmuje właściwe sobie miejsce i jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania całości. Pojawienie się w takim układzie chorób lub szkodników traktuje się jako biologiczny wskaźnik zachwiania równowagi ekologicznej w agro-ekosystemie. Dlatego ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym nie polega na stosowaniu biologicznych środków ochrony roślin, czyli zamienników chemicznych środków ochrony, tylko na stworzeniu odpowiednich warunków dla rozwoju roślin. Wtedy choroby i szkodniki nie rozwijają się w uprawach albo ich wpływ na uprawy jest niewielki.

Zmodyfikowano: 14.10.2020

Ochrona bioróżnorodności w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Ptasie obyczaje

Wiosna, lato, jesień, zima. Pory roku wyznaczają ptasie zachowania, życie uczuciowe, skład ptasiej diety i czas ptasich migracji. W wydawnictwie można także znaleźć odpowiedzi na pytania, jak długo żyją ptaki, jakie są ich zwyczaje godowe i jak to się stało, że ptaki nauczyły się latać?

Monika Miniewska, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 14.10.2020

Integrowana ochrona ziemniaków

Ziemniaki, ich uprawa i ochrona to ważne zagadnienia, nie tylko z punktu widzenia naukowego czy polityczno-demograficznego, ale przede wszystkim gospodarczego. Na przestrzeni lat, powierzchnia areału upraw ziemniaka sukcesywnie rosła, zarówno na terytorium Polski jak i w całej Unii Europejskiej. Wraz z początkiem 2014 roku, na terytorium Unii Europejskiej został nałożony obowiązek uprawy roślin zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin. Integrowana Ochrona Roślin to nic innego, jak sposób na ochronę roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi (wszelkiego rodzaju bakteriami, grzybami, wirusami, patogenami chorobotwórczymi, owadami, roztoczami, nicieniami, chwastami czy zwierzętami kręgowymi).

Zmodyfikowano: 31.08.2020

Zmodyfikowano: 09.07.2013