Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Szkodniki sadów owocowych

Atakowane przez liczne szkodniki rośliny sadownicze mają niższą jakość i dają niższe plony. Wiąże się to także z osłabieniem roślin i ich zdolności plonowania na następny rok. Pomimo szkód, jakie wyrządzają owady na plantacjach, powinniśmy pamiętać, że korzyści jakie nam przynoszą są o wiele większe. Dzięki nim zapylanych jest wiele roślin uprawnych. Owady to także pożywienie dla drapieżników, które ograniczają ich liczebność. Dziś w Polsce występuje 119 rejestrowanych agrofagów, w tym 58 owadów. Szkodliwość owadów oceniana jest przez pryzmat strat, ponoszonych na plantacjach roślin uprawnych. W światowej produkcji rolniczej szkodliwy wpływ owadów jest ogromny. Szacuje się, że szkodniki razem z chwastami i chorobami powodują około 43% strat zbiorów. W Polsce, na szczęście, straty spowodowane przez szkodniki ocenia się na ok. 5%. Małgorzata Stempniak, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 29.10.2013

Potrawy z drobiu

Drób - soczyste indyki i kruche kaczki są doskonałe nie tylko na świąteczny obiad. W połączeniu z owocami, pieczony z winem i aromatycznymi ziołami, stanie się oryginalną, niecodzienną potrawą. Jeszcze bardziej wzbogacimy jego smak, gdy polejemy go sosem. Ewa Wróbel, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 29.10.2013

Ubezpieczenia w rolnictwie

Prowadząc gospodarstwo rolne czy dział specjalny produkcji rolnej trzeba się liczyć z kataklizmami, zdarzeniami losowymi, które rujnują uprawy, budynki i urządzenia. Warto więc ubezpieczyć się od tego typu sytuacji. W ofercie ubezpieczeniowej dla rolnictwa funkcjonuje wiele rodzajów ubezpieczeń, jednak należy pamiętać, że z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego rolnicy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. W ulotce przedstawiamy obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników (OC) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do pojazdów użytkowanych w rolnictwie, ubezpieczenie upraw i ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Ewa Karpińska, Teresa Czaja, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 24.07.2013

Kalkulacje produkcji roślinnej

Prowadzenie gospodarstwa rolnego polega na nieustannym podejmowaniu decyzji organizacyjnych i produkcyjnych. Kalkulacje dotyczące produkcji rolniczej stanowią pomoc dla rolnika w podejmowaniu decyzji na etapie planowania. Przeprowadzane są one w celu ustalenia skutków zmian w gospodarstwie i określenia najkorzystniejszej dla gospodarstwa działalności produkcji. Nie bez znaczenia jest także ustalenie optymalnego poziomu intensywności produkcji poszczególnych rodzajów działalności i wybór najlepszego sposobu produkcji (np. technologii produkcji) dla określonej działalności. W ulotce przedstawiamy koszty, które muszą ponieść rolnicy uprawiający rzepak ozimy, pszenicę ozimą, pszenicę jarą, jęczmień jary i kukurydzę na ziarno. Ewa Karpińska, Małgorzata Romankiewicz, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 24.07.2013

Zakładanie organizacji pozarządowych – stowarzyszenia i KGW

Organizacje pozarządowe przeżywają renesans dzięki przywróceniu swobody zrzeszania się i zakładania stowarzyszeń. Obok organizacji zajmujących się edukacją czy działalnością społeczną licznie powstają i te związane z rolnictwem. Dużą grupę organizacji pozarządowych w Polsce tworzą organizacje proekologiczne, zainteresowane ochroną środowiska naturalnego i promocją takiego systemu gospodarowania bogactwami naturalnymi, który nie zakłóca równowagi ekologicznej. Równie liczne są Koła Gospodyń Wiejskich. KGW to samorządne i niezależne organizacje społeczno-zawodowe kobiet wiejskich, działające w ramach organizacji kółek rolniczych. Reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społecznej i zawodowej kobiet wiejskich. Program działalności KGW wynika głównie z potrzeb kobiet i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. Urszula Bartoszewicz, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 23.07.2013

Dyrektywa azotanowa 2012-2016

Wzrost poziomu stężenia azotanów w wodach powierzchniowych i podziemnych oraz pojawiająca się coraz częściej eutrofizacja wód powierzchniowych w krajach Unii Europejskiej sprawiły, że konieczna stała się ich ochrona. W krajach Unii wprowadzono tzw. Dyrektywę azotanową (Dyrektywą Rady 91/676/EEC z grudnia 1991 r.). Jej celem jest ochrona wód i zmniejszenie zanieczyszczeń związkami azotu pochodzącymi z działalności rolniczej. Każde państwo członkowskie UE wyznacza na terytorium swojego kraju obszary szczególnie narażone (OSN), gdzie wody zostały zanieczyszczone lub są zagrożone związkami azotu pochodzenia rolniczego, jak Włochy, Grecja, Belgia, Francja i Polska lub ustanawia Program działań na terenie całego kraju, jak Dania, Austria, Holandia, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Litwa, Słowenia, Luksemburg i Malta. Jesienią 2012 roku w Polsce rozpoczął się III cykl realizacji Dyrektywy azotanowej. Ewa Grzyś, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 23.07.2013

Kondycja i żywienie a wyniki rozrodu głównych gatunków zwierząt gospodarskich

Długość użytkowania krowy, bądź lochy w stadzie stanowi czynnik ograniczający – w warunkach polskich – możliwość obniżenia kosztów jednostkowych w produkcji żywca. Powodem jest mała ilość materiału – w przeliczeniu na okres użytkowania jednej samicy stada podstawowego. Koszt remontu stada rośnie – jeżeli ma ono dawać określone stawki zwierząt do opasu – przy możliwie dużym udziale młodego bydła, w szczególności buhajków. Jednocześnie udział wybrakowanych krów w strukturze produkowanego żywca powinien być jak najmniejszy. Podobnie wygląda ta sprawa u loch – chociaż tu, ze względu na krótsze cykle produkcyjne nie wywołuje ona tak dużego zainteresowania jak u krów. Swoje robi też pogarszająca się od kilku lat pozycja konkurencyjna naszego sektora wieprzowiny.

Zmodyfikowano: 08.07.2013

Aranżacje ogrodów ozdobnych

Ogród w stylu wiejskim idealnie komponuje się z budynkami o spadzistych dachach i gankowych wejściach. W ogrodzie wiejskim panuje swoboda. Rabaty mają nieregularne kształty, a rośliny posadzone są piętrowo – od najniższych po wyższe, kwitnące w różnych terminach. Rabaty takie są niezwykle kolorowe i różnorodne, powinny kojarzyć się z kwitnącą łąką czy pejzażem wiejskim, zapamiętanym z dzieciństwa. Ma cieszyć oko i przede wszystkim wyciszać. Warzywniak to podstawowy element ogrodu wiejskiego. Trudno bowiem wyobrazić sobie ogród na wsi bez rabat warzywnych. Powinny one znajdować się niedaleko ogrodu ozdobnego, tak by obserwowane z pewnej perspektywy tworzyły całość.

Zmodyfikowano: 08.07.2013

Zmodyfikowano: 09.07.2013