Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Nowe zasady kształcenia zawodowego rolników

To istotna informacja dla tych młodych rolników, którzy chcą otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 100 000 zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. To pieniądze w ramach PROW 2014-2020 z działania pod nazwą Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników. Jednym z warunków ich otrzymania jest uzupełnienie wykształcenia. Jolanta Markowska, Ewa Bieńkowska, Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Polski FADN ulotka

Celem Polskiego FADN jest dostarczenie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych – FADN (ang. Farm Accountancy Data Network). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady EWG, na każdym państwie członkowskim UE spoczywa obowiązek dostarczania danych rachunkowych z odpowiedniej liczby gospodarstw do FADN. Teresa Wawrzak, Dział Ekonomiki

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Dolnośląskie Perły

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów to konkurs organizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Po raz pierwszy produkt pochodzący z Dolnego Śląska otrzymał tę prestiżową nagrodę podczas konkursu w 2003 roku. W kolejnych edycjach dolnośląskie specjały wielokrotnie zyskały uznanie Krajowej Kapituły Konkursowej, a wiele z nich zostało już wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Izabela Michniewicz Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Zmodyfikowano: 06.03.2016

System ewidencji przychodów i rozchodów

Gospodarstwo rolne, tak jak każda jednostka gospodarcza wymaga zarządzania. Zarządzanie gospodarstwem rolnym nie powinno być realizowane intuicyjnie, gdyż zmieniające się otoczenie i konkurencja na rynku wymagają, aby gospodarstwa posiadały system dostarczający informacji o kosztach, przychodach, stanie aktywów czy źródłach ich posiadania. Takim źródłem informacji jest rachunkowość. Małgorzata Wajtkus DODR we Wrocławiu

Zmodyfikowano: 30.04.2015

Funkcjonowanie gospodarstw w systemach bezpieczeństwa produkcji żywności

Na jakość żywności mają wpływ nie tylko normy i certyfikaty nakładane na przedsiębiorców z branży spożywczej. Równie ważne są systemy produkcji i standardy przeznaczone dla producentów rolnych. Celem systemów jakości jest maksymalne ograniczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia, które mogą powstać na etapie produkcji podstawowej. Poza ochroną zdrowia konsumenta zapewnia to ograniczenie niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie zdrową żywnością i ochroną środowiska. Dlatego producenci stosujący zasady systemów jakości zyskują nowych klientów. Grażyna Norbert DODR we Wrocławiu

Zmodyfikowano: 30.04.2015

Dolnośląskie winnice

Na enoturystycznej mapie Polski najwięcej winnic znajdziemy na południowych krańcach, począwszy od Zielonej Góry przez Wrocław Kraków, Sandomierz aż do Lublina. Również na Dolnym Śląsku kultywuje się uprawę winnej latorośli. Dolny Śląsk to jeden z polskich regionów o najstarszych tradycjach winiarskich, najdogodniejszym klimacie do uprawy winorośli, z najwyżej położoną w Polsce w Sudetach Winnicą Stary Wielisław 360 m n.p.m. oraz z największą w Polsce winnicą położoną w Miękini. Winnice Jaworek założone przez Ewę i Lecha Jaworków w 2001 roku to 23 ha obsadzone ponad 30 odmianami winorośli. Izabela Michniewicz DODR we Wrocławiu

Zmodyfikowano: 30.04.2015

Sprzedaż i przetwórstwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa. Jak to robić zgodnie z prawem?

Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego, bezpieczeństwo zdrowotne żywności musi być zapewnione w całym łańcuchu żywnościowym, na wszystkich etapach, począwszy od produkcji podstawowej w gospodarstwie rolnym. Dlatego przepisy prawa żywnościowego stosuje się do wszystkich etapów obrotu żywnością, czyli produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Grażyna Norbert DODR we Wrocławiu

Zmodyfikowano: 30.04.2015

Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie Dolnego Śląska w roku 2014

Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego PDOiR oddaje w ręce rolników LOZ na rok 2014. Jest to efekt dokładnych badań (trwających minimum 3 lata), mających na celu pomoc w wyborze odmian najlepiej przystosowanych do warunków naszego województwa. Wrocław 2014, Adam Skórka - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych COBORU

Zmodyfikowano: 10.03.2014

Zmodyfikowano: 09.07.2013