Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Zagrody Edukacyjne na Dolnym Śląsku

Ideą gospodarstw edukacyjnych jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi. Zagrody proponują indywidualne programy edukacyjne wynikające z profilu gospodarstwa oraz pasji gospodarzy. Dają możliwość poznania i doświadczenia pracy rolnika w bezpośrednim kontakcie z codziennym rytmem gospodarstwa oraz życiem na wsi. Promują aktywny styl życia i rozwijają nawyki zdrowego żywienia. Bezpośredni kontakt dzieci z przyrodą pozwala im lepiej przyswoić wiedzę na temat praw natury. Dzięki ofercie edukacyjnej gospodarstw rolnych dzieci mają możliwość poznania wsi od podszewki. Katarzyna Sikora, Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Trzoda chlewna ‒ rasy świń

Hodowla trzody chlewnej wymaga dużej wiedzy, doświadczenia i dobrze wyposażonego budynku inwentarskiego – chlewni. Celem każdego producenta trzody chlewnej jest hodowla zwierząt o odpowiednim zespole cech genetycznych i hodowlanych. Cechy te są podstawowym wyznacznikiem i stanowią główny warunek osiągnięcia szeroko pojętego sukcesu w produkcji świń. Genetycznie, świnie muszą charakteryzować się nie tylko odpowiednią jakością mięsa, powinny też spełniać określone kryteria plenności, zapewnić dobry przyrost i możliwie wysokie wykorzystanie paszy. Jan Burblis, Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Rolnictwo ekologiczne na Dolnym Śląsku

Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji. Podstawową zasadą jest zaniechanie stosowania w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji – zarówno uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, jak i przetwórstwa. Monika Miniewska, Urszula Bogusiewicz, Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Rośliny alternatywne Proso, słonecznik, soczewica, soja

Zainteresowanie nowymi roślinami uprawnymi, inaczej nazywanymi roślinami alternatywnymi, w ciągu ostatnich kilkunastu lat wyraźnie rośnie. Świadczą o tym organizowane konferencje skupiające naukowców zajmujących się warunkami uprawy, adaptacji gatunków roślin do nowych warunków klimatycznych, tworzeniem ulepszonych genotypów, jak i fitochemików charakteryzujących związki biologicznie czynne w roślinach. Wydawnictwo zawiera informacje na temat zasad uprawy prosa, słonecznika, soczewicy i soi. Małgorzata Stempniak Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Rośliny alternatywne Amarantus, facelia, gorczyca, gryka

Zainteresowanie nowymi roślinami uprawnymi, inaczej nazywanymi roślinami alternatywnymi, w ciągu ostatnich kilkunastu lat wyraźnie rośnie. Świadczą o tym organizowane konferencje skupiające naukowców zajmujących się warunkami uprawy, adaptacji gatunków roślin do nowych warunków klimatycznych, tworzeniem ulepszonych genotypów, jak i fitochemików charakteryzujących związki biologicznie czynne w roślinach. Wydawnictwo zawiera informacje na temat zasad uprawy amarantusa, facelii, gorczycy i gryki Małgorzata Stempniak Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Dopłaty obszarowe 2016

W 2016 roku rolnicy, składając wniosek obszarowy będą mogli ubiegać się o następujące płatności: 1) jednolitą płatność obszarową, 2) płatności za zazielenienie, 3) płatność dla młodych rolników, 4) płatność dodatkową, 5) płatności związane z produkcją, 6) przejściowe wsparcie krajowe. Ewa Karpińska, Dział Ekonomiki

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Grupy producentów rolnych

Grupy mogą być tworzone przez osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z przepisami grupy producentów są grupami branżowymi. Oznacza to, że mogą je tworzyć rolnicy produkujący w ilościach towarowych ten sam produkt lub grupę produktów. Grażyna Norbert, Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Kalkulacje produkcji roślinnej

Kalkulacje stanowią narzędzie rachunku ekonomicznego i ułatwiają przewidywanie efektów różnych rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych. Dane o kosztach produkcji mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji o planowaniu produkcji. Prezentowane kalkulacje rolnicze prowadzą do wyliczenia nadwyżki bezpośredniej. Nadwyżka bezpośrednia jest kategorią dochodu umożliwiającą prawidłową ocenę konkurencyjności poszczególnych rodzajów produkcji rolniczej. Dział Ekonomiki DODR we Wrocławiu

Zmodyfikowano: 06.03.2016

Zmodyfikowano: 09.07.2013