Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin są powszechnie stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i weterynarii, a w pewnym stopniu także w przemyśle tekstylnym i tworzyw sztucznych. Zawierają szereg dodatków, jak substancje pomocnicze, wypełniacze czy emulgatory. Efekty wykorzystywania tych substancji mogą być pozytywne, ale i negatywne. Większość pestycydów jest w mniejszym lub większym stopniu toksyczna dla innych organizmów w środowisku. Także ludzie stosujący ś.o.r. są narażeni na ekspozycję na toksyczne substancje. Niestosowanie się do zasad bezpiecznego korzystania z pestycydów grozi zatruciami, powikłaniami, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią.

Zmodyfikowano: 12.05.2022

Rzeźnie rolnicze - jak to działa

Skracanie łańcuchów dostaw, polityka „od pola do stołu”, kupowanie prosto z gospodarstwa, które umożliwia konsumentowi świeżość, wgląd na pole czy zwierzęta przy odbiorze z gospodarstwa, a rolnikom szybszy zbyt bez pośredników. Między innymi w tym celu powstały przepisy o rzeźniach rolniczych.

Zmodyfikowano: 06.05.2022

Promujemy zagrody edukacyjne

Zagroda edukacyjna jest przedsięwzięciem prowadzonym przez mieszkańca wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne:
edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,
tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
Obiekt będący zagrodą edukacyjną ma obowiązek posiadać zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze. Są one prezentowane podczas wizyt grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane – jako atrakcja turystyczna – rodzinom z dziećmi lub osobom podróżującym indywidualnie. Ideą gospodarstw edukacyjnych jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi.

Zmodyfikowano: 01.04.2022

Zagrody edukacyjne - przepisy

Publikacja na temat zagród edukacyjnych porusza zarówno aspekty organizacyjne, jak i prawne prowadzenia zajęć dla dzieci w gospodarstwie rolnym. Pamiętajmy jednak, że przytoczone przepisy stanowią jedynie informację, a nie interpretację prawa. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w gospodarstwie rolnym to jedna z możliwości zarobkowania – poboczne lub główne źródło dochodu dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich lub miejskich. Zgodnie z przepisami prawno-podatkowymi nie podlega ona odrębnym przepisom uprawniającym do sięgnięcia po ulgi podatkowe tak, jak ma to miejsce np. w przypadku agroturystyki (czyli wynajmu pokoi gościnnych turystom przez rolników, w budynku mieszkalnym, na terenie wiejskim przy liczbie 5 pokoi gościnnych). Nie ma też wymagań dotyczących uzyskania kwalifikacji zawodowych, pod warunkiem, że rolnik nie zamierza prowadzić wypoczynku zorganizowanego, który dodatkowo podlega regulacjom związanym z oświatą.

W publikacji skupiamy się na tematyce prowadzenia kilkugodzinnych zajęć dla dzieci w gospodarstwie. W praktyce taka działalność podlega przepisom ustawy prawo przedsiębiorców i powinna zostać zarejestrowana w CEIDG, jako działalność gospodarcza. Rolnik formalnie musi prowadzić firmę i dopełniać wszelkich związanych z tym obowiązków. Jeżeli jednak nie chce rejestrować działalności gospodarczej, lecz po prostu spróbować swoich sił w tym wiejskim biznesie, może prowadzić tzw. działalność nierejestrową (nieewidencjonowaną).

Zmodyfikowano: 14.03.2022

Propagowanie, rozwój i promocja zagród edukacyjnych

Zagrody edukacyjne są miejscem wycieczek szkolnych, podczas których prezentowana jest praca w wiejskim gospodarstwie rolnym. W czasie warsztatów dzieci poznają rolnictwo, zwierzęta mieszkające na wsi, dziedzictwo wiejskiej kultury czy ginące zawody. Nazwa zagroda edukacyjna oraz charakterystyczne logo z drewnianym kogutem na płotku są zastrzeżone i chronione przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, które jest koordynatorem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Sieć zrzesza zagrody w całej Polsce.

Zmodyfikowano: 14.03.2022

Poradnik właściciela agroturystyki

Na Dolnym Śląsku jest około sześciuset gospodarstw agroturystycznych. Są one turystyczną wizytówką wiejskiej bazy noclegowej. Stanowią kwintesencję wiejskich obszarów naszego regionu. Zadbajcie Państwo o to, by spełniały wymagane standardy. Dopełnijcie wszystkich formalności i pozwólcie odpowiednim instytucjom czuwać nad ich spełnianiem. Wymagania nie są wygórowane. Tylko profesjonalnie prowadzone usługi dają gwarancję sukcesu dla Was i udanego pobytu dla turystów. Mamy nadzieję, że niniejsza broszura będzie przydatnym poradnikiem dla rolników rozpoczynających przygodę z agroturystyką, jak i kwaterodawców już działających na rynku turystycznym.

Zmodyfikowano: 07.03.2022

Gospodarstwo opiekuńcze – jak zacząć

Gospodarstwa opiekuńcze są formą wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej, realizowaną w gospodarstwach rolnych.

Przebywanie w środowisku wiejskim sprzyja zachowaniu witalności, samodzielności i niezależności. Seniorzy mogą tutaj rozwijać swoje zainteresowania, czuć się potrzebni, angażować się w prace gospodarskie, wspólne gotowanie czy życie społeczne.

Zmodyfikowano: 01.03.2022

Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu bydła mlecznego

Koszty żywienia bydła to około ~70-75% kosztów produkcji. Tylko prawidłowe żywienie i utrzymanie krów umożliwia wykorzystanie ich genetycznie uwarunkowanych możliwości produkcyjnych. Jednym ze składników decydujących o wartości paszy jest białko. Ważna jest nie tylko ilość białka w paszy, ale także stopień jego degradacji w żwaczu oraz skład aminokwasowy i strawność jelitowa białka i aminokwasów przechodzących tranzytem przez żwacz.

Białko to najbardziej kosztowny komponent paszy dla zwierząt. Bezpieczeństwo białkowe jest ważnym elementem polityki gospodarczej każdego kraju. Niestety już w latach 90-tych ubiegłego wieku nastąpił wzrost importu poekstrakcyjnej śruty sojowej (PŚS), znacznie zmniejszenie powierzchni upraw roślin strączkowych (z 372 000 ha w 1989 roku do 64 000 ha w 2002 r.) i uzależnienie Polski i wielu innych krajów Unii Europejskiej (UE) od zagranicznych źródeł białka roślinnego. Dodatkowo, w 2001 roku Komisja Europejska wydała zakaz stosowania pasz pochodzenia zwierzęcego w żywieniu zwierząt, ze względu na niebezpieczeństwo przeniesienia zabójczych prionów na konsumentów. Obecność prionów była efektem stosowania mączek z chorych i padłych zwierząt. Wynikiem działania tych czynników był niedobór białka paszowego, a powstałe braki zostały uzupełnione głównie przez importowaną poekstrakcyjną śrutę sojową. Niemal 100% importowanej do Polski PŚS pochodzi z soi modyfikowanej genetycznie.

Zmodyfikowano: 04.01.2022

Zmodyfikowano: 09.07.2013