Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Integrowana uprawa rzepaku ozimego

Wykorzystywanie chemicznych środków ochrony roślin to najskuteczniejsza metoda zwalczania agrofagów we współczesnym rolnictwie. Jednak nadmierne, nie zawsze uzasadnione stosowanie środków z tej grupy stwarza liczne niebezpieczeństwa, takie jak wywieranie presji na środowisko naturalne, występowanie zjawiska odporności na niektóre substancje aktywne, czy obecność pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ilościach zagrażających zdrowiu konsumentów.

Celem zasad Integrowanej Ochrony Roślin jest poszukiwanie i stosowanie rozwiązań, które pozwoliłyby zapewnić ochronę upraw przed organizmami szkodliwymi dla roślin na odpowiednim poziomie, zachować opłacalność produkcji rolniczej, a jednocześnie zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Zmodyfikowano: 01.07.2021

Gospodarstwa opiekuńcze

Gospodarstwa opiekuńcze są formą wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej, realizowaną w ramach gospodarstwa prowadzącego działalność rolniczą.
Przebywanie w środowisku wiejskim sprzyja zachowaniu witalności, samodzielności i niezależności. Seniorzy mogą tutaj rozwijać swoje zainteresowania, czuć się potrzebni, angażować się w prace gospodarskie, wspólne gotowanie czy życie społeczne.

Zmodyfikowano: 29.06.2021

Uprawa buraków cukrowych

Burak cukrowy należy do roślin rolniczych o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce. To roślina o najwyższym potencjale plonotwórczym z jednostki powierzchni (powyżej 1000 dt/ha biomasy). Ma stosunkowo duże wymagania glebowo – klimatyczne, które wpływają na ilość cukru zawartego w korzeniu. Jest wrażliwy na niedobory wody, potrzebuje też odpowiedniego nawożenia oraz uregulowanego pH gleby.
Gleba niedostatecznie nasycona składnikami odżywczymi ograniczy plonowanie tej rośliny. Z kolei nadmiernie nawożone buraki będą posiadały niekorzystny stosunek zawartości cukru do masy korzeni. A to przełoży się na niższą cenę tego surowca. W przemyśle cukrowniczym jakość produktu ma duże znaczenie, dlatego tak ważne jest pozyskanie optymalnie zbilansowanego korzenia tej rośliny. Od jego parametrów zależy bowiem jakość wyprodukowanego cukru oraz innych produktów ubocznych.
Od 2014 roku istnieje obowiązek uprawy roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony. Dotyczy to także buraka cukrowego. Pierwszeństwo w ograniczaniu agrofagów tego gatunku mają niechemiczne (agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne, hodowlane i inne) metody.

Zmodyfikowano: 29.06.2021

Rasy zachowawcze w Polsce

Pakiet „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”, w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, ma na celu ochronę szczególnie cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, świń i kóz). Dotyczy zwierząt hodowlanych, w przypadku których niska lub malejąca liczebność grozi ich wyginięciem. Ochrona ma ułatwić zachowanie różnorodności biologicznej.

Zmodyfikowano: 16.06.2021

Oferta zagród edukacyjnych

Zagroda edukacyjna jest przedsięwzięciem prowadzonym przez mieszkańca wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne:
edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

Obiekt będący zagrodą edukacyjną ma obowiązek posiadać zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze. Są one prezentowane podczas wizyt grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi lub osób podróżujących indywidualnie.

Zmodyfikowano: 14.06.2021

Przepisy w agroturystyce

Agroturystyka nie jest nazwą zastrzeżoną. Dlatego prowadząc ją, należy nie tylko zadbać o podtrzymywanie wiejskiego charakteru, ale i o jakość usług. Pobyt w gospodarstwie ma dawać turyście poczucie wiejskiej autentyczności, a jednocześnie profesjonalnej obsługi. Przestrzegając prawa, kwaterodawca jest w porządku wobec turystów, których gości pod swoim dachem.

Zmodyfikowano: 07.06.2021

Ewidencja przychodów i rozchodów

Jeśli chcemy rozwijać gospodarstwo przy wsparciu finansowym ze środków unijnych, uproszczona ewidencja, czyli ewidencja przychodów i rozchodów musi stać się dla nas codziennością. Rolnik, który korzysta ze wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ma bowiem obowiązek prowadzenia takiej ewidencji w swoim gospodarstwie.

Zmodyfikowano: 01.06.2021

Zmodyfikowano: 09.07.2013