Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zachęca do przystąpienia do Krajowej Sieci Agroturystycznych Gospodarstw Edukacyjnych i promowania swojej oferty edukacyjnej na stronie internetowej www.zagrodaedukacyjna.pl
 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmodyfikowano: 01.03.2019