Fundamentalne cele - 25-04-2013

A K T U A L N O Ś C I

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu wraz z instytucjami partnerskimi z Saksonii, tj. Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii oraz organizacją EkoConnect, realizuje wspólny projekt transgraniczny poświecony współpracy w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie. 
Jednym z fundamentalnych celów projektu jest przede wszystkim poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska w rolnictwie oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Saksonią a Dolnym Śląskiem. Dlatego też w ramach tego przedsięwzięcia przewidziano interesujące konferencje, seminaria i wizyty studyjne, stanowiące platformę wymiany doświadczeń, tworzenia i rozbudowy współpracy, nawiązywania kontaktów, wzajemnego poznania sytuacji w regionach partnerskich. Działania te skierowane są do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolniczych, lokalnej administracji i przedstawicieli związanych z rolnictwem, pochodzących z obszarów wsparcia tj. z powiatów zgorzeleckiego, bolesławieckiego lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, kłodzkiego dzierżoniowskiego, strzelińskiego po stronie polskiej oraz z Landkreis Görlitz i Bautzen po stronie niemieckiej. W najbliższym czasie odbędą się dwa działania:

Warsztaty „Platforma internetowa płaszczyzną wymiany doświadczeń polsko- niemieckich“
W dniu 13 maja zapraszamy do Niemiec na warsztaty, których celem jest stworzenie interaktywnej Platformy Rolno-Środowiskowej. Podczas spotkania zostaną przedyskutowane z uczestnikami szczegółowe wymagania platformy internetowej, tak aby od początku trwania projektu beneficjenci mieli pełną wiedzę w zakresie postępowania i użytkowania jej. Na platformie umieszczane będą ciekawe artykuły branżowe w zakresie rolnictwa oraz wzorcowe gospodarstwa z nowatorskimi inicjatywami w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie. Warsztat obejmować będzie szkolenie merytoryczne oraz techniczne, tak aby umożliwić zainteresowanym osobom aktywne tworzenie i korzystanie z nowego medium. Udział w warsztatach jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają transport, wyżywienie, ubezpieczenie oraz materiały szkoleniowe. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 maja 2013

Konferencja „Ochrona środowiska w rolnictwie“
dniach 22-23 maja odbędzie się w Świeradowie Zdroju konferencja „Ochrona środowiska w rolnictwie” poświęcona strategiom i wymaganiom stojącym przed rolnictwem w zakresie ochrony środowiska. Podczas konferencji eksperci wyjaśnią szczegółowo w jaki sposób rolnictwo wnosi pozytywny wkład w ochronę przyrody, tak by jak najmniej ją obciążać. Podczas dwudniowej konferencji beneficjenci będą mieli okazję zapoznać się z poruszanymi zagadnieniami również w sposób praktyczny – biorąc udział w przygotowanych warsztatach. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizator zapewnia wyżywienie i nocleg uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu na konferencję, która zorganizowana zostanie w ramach projektu „ Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG – Forum)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z projektem na stronie internetowej www.dodr.pl. w zakładce Projekty.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2013 pod adresem mailowym barbara.borysewicz@dodr.pl lub agnieszka.rybarska@dodr.pl oraz numerem telefonu 71/ 339 86 56 wew.192.

Serdecznie zapraszamy.