Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych na 2020 rok

1) 1 ha upraw rolnych:

  • 13 200 zł – dla zbóż,
  • 8470 zł – dla kukurydzy,
  • 10 200 zł – dla rzepaku i rzepiku,
  • 61 650 zł – dla chmielu,
  • 31 580 zł – dla tytoniu,
  • 171 650 zł – dla warzyw gruntowych,
  • 132 200 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
  • 62 050 zł – dla truskawek,
  • 46 180 zł – dla ziemniaków,
  • 9040 zł – dla buraków cukrowych,
  • 14 000 zł – dla roślin strączkowych;

2) 1 sztuki zwierzęcia:

  • 9800 zł – dla bydła,
  • 12 300 zł – dla koni,
  • 700 zł – dla owiec,
  • 700 zł – dla kóz,
  • 1560 zł – dla świń,
  • 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,
  • 65 zł – dla kaczek,
  • 250 zł – dla gęsi,
  • 129 zł – dla indyków,
  • 1330 zł – dla strusi.

 

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2333).

Zmodyfikowano: 25.02.2020