Co dalej z glifosatem

5 października eksperci ds. zdrowia z krajów Unii Europejskiej mieli zastanawiać się nad dalszymi losami glifosatu. Czasowe przedłużenie licencji wygasa z końcem roku. Dyskusje nad przedłużeniem zezwolenia na stosowanie substancji czynnej glifosat trwają od dwóch lat. Obecnie Komisja Europejska proponuje 10-letni okres przedłużenia licencji dla glifosatu. Zostanie on wprowadzony tylko wówczas, gdy będzie poparty przez zdecydowaną większość państw członkowskich.

Od samego początku „sporu” opinie naukowe dotyczące glifosatu były podzielone. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oceniał herbicyd za bezpieczny dla ludzi, z kolei należąca do WHO Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) stwierdziła, że środek jest prawdopodobnie rakotwórczy. O opinie poproszono Europejską Agencję ds. Substancji Chemicznych (ECHA), która w marcu br. stwierdziła, że glifosat nie powinien być klasyfikowany jako rakotwórczy. Na spotkaniu 5-6 października br. Komisji ds. żywności i pasz roślinnych (PAFF) oczekiwano decyzji w tej sprawie, jednakże głosowanie nie miało miejsca. Decyzja powinna zostać podjęta przed końcem roku, przed upływem obecnie obowiązującego upoważnienia. Kolejne spotkanie PAFF odbędzie się 23 października br.