Aktualności

​„Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska”

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu wraz z instytucjami partnerskimi z Saksonii, tj. Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii oraz organizacją EkoConnect, realizuje wspólny projekt poświęcony współpracy w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska.
Jednym z celów projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Saksonią, a województwem dolnośląskim. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono działania stanowiące platformę wymiany doświadczeń i rozbudowy współpracy na przygranicznym obszarze: konferencje, seminaria i wizyty studyjne. Działania te skierowane zostały do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolniczych, lokalnej administracji i przedstawicieli związanych z rolnictwem pochodzących z powiatów jeleniogórskiego, kłodzkiego, świdnickiego i wałbrzyskiego.

Wyjazd studyjny do Saksonii
W dniach 04-05 czerwca 2012 r. zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym po Saksonii. Tematem przewodnim wyjazdu jest „ Bioenergia dla rolnictwa”. Głównym celem będzie poznanie saksońskich rozwiązań z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla potrzeb własnych gospodarstw oraz jako dodatkowego źródła dochodu. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się w praktyce z problematyką biopaliw, zastosowaniem biogazu, z systemami grzewczymi wykorzystującymi alternatywne źródła energii, sposobem magazynowania energii w sieci, wykorzystanie dachów budynków rolniczych do systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Wyjazd studyjny jest praktycznym uzupełnieniem wiedzy rolników zdobytej podczas seminariów organizowanych w ramach tego projektu.

Konferencja podsumowująca projekt
W dniach 21-22 czerwca 2012 r. odbędzie się w Piechowicach konferencja podsumowująca dotychczasowe działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska”.
W konferencji weźmie udział wielu szacownych gości z Polski i Niemiec, przedstawiciele instytucji partnerskich, wykładowcy współpracujący z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, eksperci i rolnicy zainteresowani „dobrymi praktykami” prowadzonymi na rzecz ochrony środowiska w rolnictwie. Podczas spotkania poruszona zostanie również tematyka uwzględniająca nowe trendy i kierunki zmian w rolnictwie po roku 2013. Serdecznie zapraszamy do udziału.

W ramach działań organizatorzy zapewniają:
- noclegi i wyżywienie,
- bezpłatne materiały konferencyjne
- ubezpieczenie podczas wyjazdu studyjnego
- bezpłatny przejazd z Wrocławia do Saksonii (dojazd do Wrocławia na koszt własny).

 

  • 04-05.06.12 r. - Wyjazd studyjny Saksonia „Bioenergia dla rolnictwa” (25.05.12 r.)
  • 21-22.06.12 r. - Konferencja podsumowująca projekt  (15.06.12 r.)

 

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu na stronie internetowej www.dodr.pl/II/5/22oraz zgłaszania się do Powiatowych Zespołów Doradców na swoim terenie.

Biuro projektu:
Wrocław ul. Zwycięska 8
Barbara Borysewicz
71/339 80 21 wew. 192
barbara.borysewicz

Agnieszka Rybarska
71/339 80 21 wew. 192
agnieszka.rybarska

Wszystkie działania organizowane w ramach projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Serdecznie zapraszamy!

Barbara Borysewicz
Kierownik projektu