(AG-FORUM) Zaplanowane zadania na drugą połowę 2013r.

 

 

„Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu wraz z instytucjami partnerskimi z Saksonii, tj. Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii oraz organizacją EkoConnect, realizuje wspólny projekt transgraniczny poświecony współpracy w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie.

Wśród zaplanowanych działań na drugą połowę 2013 roku przewidziane zostały seminaria i wizyty studyjne. Działania te stanowią praktyczną platformę wymiany doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy regionami partnerskimi - Saksonią a Dolnym Śląskiem oraz mają na celu znalezienie wspólnych rozwiązań, które przyczynią się do szybszego rozwoju przygranicznego obszaru.

Programy seminarium i wizyty studyjnej skierowane są do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolniczych, lokalnej administracji i przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem, pochodzących z obszarów wsparcia tj. z powiatów zgorzeleckiego, bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, kłodzkiego dzierżoniowskiego, strzelińskiego po stronie polskiej oraz z Landkreis Görlitz i Bautzen po stronie niemieckiej. W najbliższym czasie odbędą się :

Wyjazd studyjny po Dolnym Śląsku - „Promowanie ekologicznej produkcji
i przetwórstwa na Dolnym Śląsku“

W dniach 6-7 września odbędzie się wyjazd studyjny po Kotlinie Jeleniogórskiej, podczas którego uczestnicy poznają dobre przykłady produkcji ekologicznej i przetwórstwa na Dolnym Śląsku. W tym celu grupa gości z Polski i Niemiec odwiedzi otwarte na współpracę gospodarstwa ekologiczne zajmujące się produkcją i przetwórstwem, które przedstawią praktyki i strategie sukcesu stosowane na co dzień. Drugi dzień wyjazdu przeznaczony jest na udział w XXVI Kiermaszu Ekologicznym, zorganizowanym w Jeleniej Górze przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Podczas kiermaszu uczestnicy będą mogli zapoznać się z prezentowanymi gospodarstwami ekologicznymi i agroturystycznymi, obejrzeć wystawy prac artystów oraz twórców ludowych, podziwiać rośliny ozdobne, kompozycje kwiatowe i wyroby z naturalnych surowców, zdegustować przysmaki ekologiczne. Bardzo istotne jest, iż wyjazd studyjny  umożliwi zainteresowanym osobom aktywne zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu produkcji i przetwórstwa ekologicznego oraz pozwoli na nawiązanie osobistych kontaktów z wystawcami i rolnikami. Udział w wyjeździe jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają transport autokarowy do gospodarstw i na kiermasz ( uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazd do miejsca zbiórki ), noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie oraz materiały szkoleniowe. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 sierpnia 2013 pod adresem mailowym barbara.borysewicz@dodr.pl  lub  agnieszka.rybarska@dodr.pl oraz numerem telefonu 71/ 339 86 56 wew.192.

Seminarium w Saksonii  „Zabiegi weterynaryjne w ekologicznej produkcji zwierzęcej“

W dniu 2 października zapraszamy do Saksonii na seminarium poświęcone metodom i technikom stosowanym w leczeniu chorób, które rolnicy mogą bezpiecznie stosować we własnych gospodarstwach w ekologicznej produkcji zwierzęcej. Podczas seminarium eksperci (lekarze weterynarii i rolnicy - praktycy) przekażą wiedzę teoretyczną i praktyczną, a podczas dyskusji panelowej udzielą również szczegółowych wyjaśnień wszystkim zainteresowanym osobom. Udział w seminarium jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają transport, posiłek podczas zajęć, ubezpieczenie i materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 września 2013 pod adresem mailowym  barbara.borysewicz@dodr.pl  lub  agnieszka.rybarska@dodr.pl oraz numerem telefonu 71/ 339 86 56 wew.192.

Powyższe działania zorganizowane zostaną w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG – Forum)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Osoby zainteresowane zapraszamy również do zapoznania się z projektem na stronie internetowej www.dodr.pl. w zakładce Projekty.
Serdecznie zapraszamy.