AG-FORUM - Sprawozdanie z Ostritz 2014-04-07

Warsztaty

„Kształcenie ustawiczne rolników w ramach różnych projektów umieszczanych na platformie internetowej”

07.04.2014   Ostritz

 

Kształcenie ustawiczne rolników w ramach różnych projektów umieszczanych na platformie internetowej ‒ to tytuł jednodniowych warsztatów zorganizowanych w ramach projektu Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie ‒ AG Forum. W poniedziałek 7 kwietnia rolnicy, doradcy rolniczy i przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem po obu stronach granicy spotkali się w Ostritz w Saksonii.

Uczestnicy spotkania szczegółowo omówili zagadnienia dotyczące platformy internetowej. Podczas warsztatów w sposób praktyczny zostały wskazane sposoby wykorzystania platformy internetowej w codziennej pracy rolników ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rolnictwa przyjaznego dla środowiska, ekologicznego i biologiczno-dynamicznego. Wykorzystanie praktyczne platformy ma również za zadanie usprawnić wymianę wiedzy pomiędzy instytucjami badawczymi a rolnikami.

 

We wskazanej grupie docelowej użytkowników znaleźli się:

  • rolnicy, którzy chcą wykorzystywać lub pokazać dobre metody i przykłady,
  • instytucje badawcze/naukowe, które poszukują lub chcą przekazać innowacyjne metody działania oraz powiązane z nimi  przykłady,
  • doradcy, nauczyciele, uczniowie, konsumenci itp., którzy potrzebują informacji na temat działań środowiskowych.

 

Podczas spotkania zostały przedstawione szczegółowe instrukcje dotyczące efektywnego wykorzystania platformy, tak aby od początku jej funkcjonowania stanowiła przydatne narzędzie dla transferu wiedzy  i doświadczeń z zakresu ochrony przyrody w rolnictwie.  Dzięki warsztatom beneficjenci otrzymali pełną wiedzę merytoryczną oraz praktyczną w zakresie użytkowania wszystkich elementów technicznych platformy, zapoznali się z wzorcowymi programami prowadzonymi przez gospodarstwa stosujące „dobre praktyki” oraz nowatorskie techniki przyjazne środowisku.

 

Warsztaty w Saksonii to działanie zaplanowane w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 -2013.