AG-FORUM - Podsumowanie - relacja

Spotkanie partnerskie w Saksonii
Podsumowanie projektu AG-Forum

 

W środę, 20 sierpnia w Saksońskim Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Rolnictwa i Geologii w Nossen odbyło się spotkanie zespołu projektowego Transgranicznego Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum).

Podczas spotkania podsumowane zostały dotychczasowe osiągnięcia we współpracy polsko-saksońskiej oraz działań przeprowadzonych podczas trwania projektu.

Szczególny nacisk położono na rozbudowę i aktualizację dwujęzycznej platformy AGROPRAK oraz jej wykorzystanie jako narzędzia służącego transgranicznej współpracy polsko-saksońskiej. Podczas spotkania polska grupa zwiedziła ośrodek badawczy LfULG i zapoznała się z nowoczesnymi zapleczem oraz technologiami wykorzystywanymi w branży rolniczej.

Przedstawiciele DODR we Wrocławiu zostali przewiezieni do oddziału zamiejscowego Saksońskiego Urzędu ds. Ochrony Środowiska Rolnictwa i Geologii w Pillnitz k. Drezna. Podczas spotkania zapoznali się z ogrodniczą ofertą edukacyjną. Omówiono możliwości współpracy w tym zakresie.

Spotkanie w Saksonii to działanie zaplanowane w ramach projektu Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Barbara Borysewicz

kierownik projektu