AG-FORUM Łomnica-Görlitz 2014-05-12

Projekt „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w rolnictwie (AG –Forum)”

12.05.2014,  Łomnica- Görlitz

 

W dniu 12 maja 2014 roku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)” . Konferencję prasową zorganizował niemiecki partner projektowy tj. Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii z Drezna wraz z partnerem wiodącym projektu - Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Geologii oraz Międzynarodowym Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy EkoConnect,  podsumowując tym samym cykl wspólnie zaplanowanych działań projektowych. Pierwsza część spotkania odbyła się w Łomniczance k/o Jeleniej Góry, w gościnnym gospodarstwie państwa Janiny i Wiktora Zimmer. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich oraz mediów polskich i niemieckich. Z ramienia partnerów niemieckich konferencję rozpoczął pan Bernhard Jansen dyrektor firmy EkoConnect z Drezna a następnie przekazał głos przedstawicielom partnerów, panu Ryszardowi Czerwińskiemu – dyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i panu doktorowi Norbertowi Eichkorn - prezydentowi Saksońskiego Urzędu ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii z Drezna. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych działań i osiągnięć projektu AG-Forum, a także zaprezentowanie transgranicznej platformy internetowej AgroPrak. Po części oficjalnej, podczas krótkiego spaceru właściciele Łomniczanki przedstawili dobre praktyki stosowane na co dzień w ich gospodarstwie. Na 160 hektarach hodują bydło mięsne i drób, mają też stawy hodowlane i użytki zielone, uprawiają zboże. Prowadzą działalność agroturystyczną i edukacyjną, restaurację i sklep ze zdrową żywnością, wytwarzaną przez lokalnych producentów. Organizują także imprezy, podczas których serwują potrawy przygotowane z produktów wytwarzanych we własnym gospodarstwie. Na drugą cześć konferencji prasowej uczestnicy udali się do Görlitz do gospodarstwa Stadtgut – Görlitz, gdzie zaprezentowano sposób funkcjonowania saksońskiego gospodarstwa ekologicznego. Stadtgut Gorlitzto certyfikowane gospodarstwo ekologiczne hodujące drób. Na czterdziestu hektarach rosną różne odmiany jabłoni i wiśni. Właściciele gospodarstwa uprawiają także groch, koniczynę i łubin, chroniąc jednocześnie lokalny krajobraz, ptaki i owady.

 Oba gospodarstwa ze wzgl. na swój wyjątkowy charakter umieszczone zostały jako wzorcowe na platformie AgroPrak, która jest nie tylko platformą handlową i informacją na temat polskich i niemieckich gospodarstw.  To także fachowa wiedza, przykłady dobrych praktyk z pogranicza polsko-saksońskiego i często unikalne pomysły doświadczonych rolników na to, jak produkować w sposób przyjazny środowisku.

Platforma pokazuje wzorcowe działania rolnośrodowiskowe, realizowane na terenie pogranicza polsko-saksońskiego, przedstawia metody oraz technologie stosowane w rolnictwie, a także skupia się na wynikach badań naukowych i projektach edukacyjnych przyjaznych środowisku. AgroPrak dostarcza informacji rolnikom, przedsiębiorcom, naukowcom oraz instytucjom edukacyjnym i mediom po obu stronach granicy.