AG-Forum - Jesienią w projekcie...

 

„Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu wraz z instytucjami partnerskimi z Saksonii, tj. Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii oraz organizacją EkoConnect, realizuje wspólny projekt transgraniczny poświęcony współpracy w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie.
Fundamentalne cele projektu obejmują poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska w rolnictwie, a także wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Saksonią a Dolnym Śląskiem. Dlatego też w ramach tego przedsięwzięcia przewidziano liczne działania skierowane do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolniczych, lokalnej administracji oraz do przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem, pochodzących z obszarów wsparcia tj. z powiatów zgorzeleckiego, bolesławieckiego lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, kłodzkiego dzierżoniowskiego, strzelińskiego po stronie polskiej oraz z Landkreis Görlitz i Bautzen po stronie niemieckiej. W najbliższym czasie odbędą się dwa działania:

Seminarium „Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej“


W dniu 24 października zapraszamy do Saksonii na seminarium, którego celem jest zapoznanie rolników z problematyką ochrony środowiska w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. Podczas jego trwania uczestnicy otrzymają zarówno wiedzę merytoryczną jak i praktyczne rozwiązania dla konkretnych problemów istniejących w gospodarstwach. Udział w seminarium jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają transport, wyżywienie, ubezpieczenie oraz materiały szkoleniowe. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 października 2013 pod adresem mailowym barbara.borysewicz@dodr.pl  lub agnieszka.rybarska@dodr.pl oraz numerem telefonu 71/ 339 86 56 wew.192.

Seminarium „Ekologiczna hodowla pszczół“


19 listopada odbędzie się na Dolnym Śląsku seminarium poświęcone ekologicznej hodowli pszczół. Podczas seminarium eksperci wyjaśnią szczegółowo w jaki sposób prowadzić hodowlę, opowiedzą o zwyczajach, zachowaniach i problemach w pszczelarstwie. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z poruszanymi zagadnieniami również w sposób praktyczny  – biorąc udział w przygotowanych warsztatach. Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają transport, wyżywienie, ubezpieczenie oraz materiały szkoleniowe. Zgłoszenia przyjmujemy do 13 listopada 2013 pod adresem mailowym  barbara.borysewicz@dodr.pl  lub  agnieszka.rybarska@dodr.pl oraz numerem telefonu 71/ 339 86 56 wew.192.


Serdecznie Zapraszamy

Powyższe działania zorganizowane zostaną w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG – Forum)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Osoby zainteresowane zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie internetowej www.dodr.pl. w zakładce Projekty.