Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Zapowiedzi

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów.

Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

Zmodyfikowano: 21.02.2017
 
Zmodyfikowano: 13.02.2017
 

Ogłoszenia o naborze wniosków na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej

oraz 'Zachowanie dziedzictwa lokalnego' oraz 'Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej'

Zmodyfikowano: 09.02.2017
 
Zmodyfikowano: 09.02.2017