Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Zapowiedzi

Pomoc na odtworzenie produkcji i zniszczonych składników majątku gospodarstwa

Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się o pomoc na odtworzenie produkcji i zniszczonych składników majątku gospodarstwa.

Zmodyfikowano: 21.08.2017
 

O klęskach do ARiMR

Beneficjenci PROW, którzy w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych nie mogą wywiązać się ze zobowiązań, muszą niezwłocznie poinformować o tym ARiMR.

Zmodyfikowano: 21.08.2017
 
Zmodyfikowano: 18.08.2017