Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Zapowiedzi

Spotkanie doradców DODR

O tegorocznej kampanii wnioskowej, korzystaniu z usług doradczych, czy ptasiej grypie rozmawiali doradcy podczas spotkania, które odbyło się w środę, 1 marca we Wrocławiu.

Zmodyfikowano: 02.03.2017
 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów.

Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

Zmodyfikowano: 21.02.2017
 
Zmodyfikowano: 13.02.2017
 

Ogłoszenia o naborze wniosków na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej

oraz 'Zachowanie dziedzictwa lokalnego' oraz 'Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej'

Zmodyfikowano: 09.02.2017
 
Zmodyfikowano: 09.02.2017