Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wyjazd studyjny „Współpraca i partnerstwo w rozwoju rynków produktów regionalnych i tradycyjnych” w dniach 7-9.07.2014 r. województwo śląskie
Zmodyfikowano: 09.07.2014

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza w dniach 7-9 lipca 2014 r. do udziału  w wyjeździe studyjnym na teren województwa śląskiego.

Celem trzydniowego wyjazdu studyjnego jest wskazanie możliwości współpracy poprzez tworzenie grup producenckich. Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z promocją żywności pomiędzy producentami obu regionów będzie możliwa podczas  zaplanowanych sześciu wizyt u śląskich producentów. Wyjazd skierowany jest do producentów żywności - produktów regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska oraz doradców zajmujących się tą tematyką. W programie przewidziano wykłady i spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój rynków produktów regionalnych w Polsce.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki DODR we Wrocławiu.

Osoby do kontaktu:

Renata Dyląg, renata.dylag@dodr.pl, 71/3398021 wew. 150,
Izabela Michniewicz, izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71/3398021 wew. 152.

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi