Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Ośrodki Doradztwa Rolniczego docenione przez rolników
Zmodyfikowano: 25.01.2021

Raport z badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020”

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi aż 96,7% badanych respondentów dobrze lub bardzo dobrze ocenia jakość otrzymanej usługi doradczej w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej, zrealizowanej przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Wśród najchętniej wybieranych form przekazywania wiedzy ankietowani wskazywali na doradztwo indywidualne, szkolenia, kursy, seminaria oraz doradztwo grupowe. Najczęściej z usług doradczych korzystali beneficjenci PROW oraz beneficjenci płatności bezpośrednich.

Porady doradcze udzielane najczęściej dotyczyły modernizacji gospodarstw rolnych, restrukturyzacji małych gospodarstw oraz systemu rolnictwa ekologicznego.

Aż 95,7% ankietowanych odpowiedziało, że kontaktując się elektronicznie lub telefonicznie z doradcą rolniczym z ODR udało im się uzyskać oczekiwaną pomoc lub załatwić sprawę. Większość rolników, którzy korzystali z usług doradczych w roku 2020 deklaruje, że w 2021 roku również będzie potrzebowała usług doradczych.

Znaczna część respondentów wskazywała również na inne formy przekazywania wiedzy, które są dla nich szczególnie przydatne. Wśród nich znalazły się: udział w targach, wystawach, pokazach, korzystanie ze strony internetowej podmiotu doradczego oraz mediów społecznościowych poświęconych tematyce rolnictwa i rozwoju wsi.