Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Czterodniowe szkolenie wyjazdowe „Rozwój Sieci Zagród Edukacyjnych w Niemczech – Bawaria”
Zmodyfikowano: 12.06.2014

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

W dniach 09-12.06.2014 r. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizują czterodniowe szkolenie wyjazdowe do Niemiec pt. „Rozwój Sieci Zagród Edukacyjnych w Niemczech – Bawaria”. Uczestnikami wyjazdu będą właściciele zagród edukacyjnych z Dolnego Śląska - członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich Dolnego Śląska zainteresowani uruchomieniem zagrody edukacyjnej w swoim gospodarstwie, przedstawiciele Stowarzyszeń Agroturystycznych oraz pracownicy DODR we Wrocławiu zaangażowani w rozwój zagród na Dolnym Śląsku.

Celem organizacji szkolenia jest zapoznanie jej uczestników z funkcjonowaniem gospodarstw edukacyjnych w Bawarii, przedstawienie ciekawych programów edukacyjnych w gospodarstwach rolnych oraz wymiana doświadczeń. Uczestnicy wyjazdu wezmą udział w spotkaniu z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrożenie programu i działalność gospodarstw edukacyjnych w Niemczech oraz odwiedzą  bawarskie gospodarstwa edukacyjne prezentujące różne profile tematyczne.

Katarzyn Sikora DODR Wrocław

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi