Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

XIV edycja wojewódzkiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów
Zmodyfikowano: 16.07.2014

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w XIV edycji regionalnego etapu ogólnopolskiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Zgłoszenia przyjmujemy do końca czerwca.

To konkurs na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną Dolnego Śląska. Jego celem jest poznanie i udokumentowanie dolnośląskich regionalnych produktów żywnościowych, produktów osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur.

Ideą konkursu jest też przygotowanie producentów do ubiegania się o ochronę zgodną z ustawodawstwem unijnym oraz zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.

Jurorzy wybiorą najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz najlepsze danie i potrawę regionalną. Spośród laureatów regionalnego konkursu zostaną wybrani kandydaci do ogólnopolskiej nagrody Perła 2014, która zostanie wręczona podczas Międzynarodowych Targów Spożywczych Polagra Food w Poznaniu. Lista laureatów w kategorii produktów i potraw zostanie umieszczona na stronach internetowych organizatorów regionalnej edycji Konkursu.

Konkurs odbędzie się w sobotę 23 sierpnia 2014 r. na terenie Pasażu Grunwaldzkiego we Wrocławiu.
Regulamin konkursu oraz Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie internetowej www.dodr.pl oraz w Powiatowych Zespołach Doradców. Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych upływa 30 czerwca. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8
53-033 Wrocław
z dopiskiem: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”


Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, DODR we Wrocławiu. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Izabela Michniewicz, izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71 339 80 21 wew. 152.

 

Pobierz:


 

Izabela Michniewicz DODR we Wrocławiu

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi