Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Konferencja: Poprawa efektywności chowu bydła mięsnego w warunkach Dolnego Śląska - grupa operacyjna „Wołowina z Zielonej Doliny”
Zmodyfikowano: 25.11.2020

19 listopada na platformie ZOOM odbędzie się wideokonferencja Poprawa efektywności chowu bydła mięsnego w warunkach Dolnego Śląska – grupa operacyjna „Wołowina z Zielonej Doliny”. Konferencja jest realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu we współpracy z Dolnośląską Zieloną Doliną sp. z o. o. oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wykłady poprowadzą przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Prelegenci przedstawią zagadnienia związane z żywieniem bydła mięsnego, zarządzaniem rozrodem, omówią występowanie chorób zakaźnych w stadzie oraz profilaktykę chorób cieląt, a także opowiedzą o tym, jak prawidłowo dokonać wyboru rasy mięsnej.

Zaproszeni hodowcy i producenci bydła mięsnego będą mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji poruszającej problemy hodowli.

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pobierz Program konferencji (PDF - 955 kB)

Informacji udziela: Magdalena Kuryś, Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
tel: 71 339 80 21 wew. 196, e-mail: magdalena.kurys@dodr.pl