Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wycofany tiofanat metylu
Zmodyfikowano: 09.11.2020

Tiofanat metylu nie uzyskał odnowienia zatwierdzenia do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE mają obowiązek wycofania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków, w skład których wchodzi ta substancja czynna, do 19 kwietnia 2021 roku. Termin sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających tiofanat metylu mija 19 października 2021 r.

Tiofanat metylu to organiczny związek chemiczny stosowany jako środek ochrony roślin przed chorobami grzybowymi. Środek w postaci zawiesiny jest używany prewencyjnie do zaprawiania nasion i do odkażania podłoża. Stosuje się go w uprawach zbóż, buraków cukrowych rzepaku ozimego, soi, ale także w ogrodnictwie i sadownictwie. Środek jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych.

Źródło: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 2020/1498 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiofanat metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 342 z 16.10.2020, str. 5), wikipedia, farmer.pl

Krzysztof Olszewski DODR