Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze akwakultury
Zmodyfikowano: 05.11.2020

Wnioski o wsparcie w ramach Działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego, można składać do 10 listopada. To pomoc w związku z tymczasowym zawieszeniem lub ograniczeniem produkcji i sprzedaży lub dodatkowymi kosztami składowania produktów akwakultury i rybołówstwa śródlądowego. Mowa tu o ograniczeniach w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r., w wyniku epidemii COVID-19. Pomoc ma formę rekompensaty kosztów ponoszonych przez podmioty uprawnione do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wyłącznie wnioskodawcy, którzy roczny przychód ze sprzedaży netto będą dokumentowali na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-dzialania-28-srodki-dotyczace-zdr.html

Jan Gancarz DODR