Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wybrano Doradcę Roku w województwie dolnośląskim
Zmodyfikowano: 02.10.2020

24 września br. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły obrady Komisji w konkursie „Doradca Roku” organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwszy, wojewódzki etap Konkursu polegał na wyłonieniu najlepszego doradcy na terenie Dolnego Śląska.

Komisja w składzie:

  • prof. Barbara Kutkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • Urszula Solińska-Marek z Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
  • Jan Gembara z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku

oceniła siedmioro kandydatów, którzy zostali zgłoszeni do Konkursu.

Jurorzy oceniali m. in.: współpracę z rolnikami i innymi podmiotami w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, przedsięwzięcia z udziałem środków z UE, upowszechnianie wiedzy i informacji, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, doskonalenie własne doradcy oraz inne działania - posiadanie dodatkowych uprawnień, organizacja targów, konferencji, wyjazdów studyjnych.

Pierwsze miejsce oraz awans do etapu krajowego zostały przyznane Izabeli Michniewicz – Głównemu Specjaliście działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, drugie miejsce zajęła Monika Miniewska – Główny Specjalista działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, a trzecie miejsce Arkadiusz Dulemba – Główny Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Lubinie.

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy.

Galeria zdjęć