Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Bromoksynil bez zatwierdzenia
Zmodyfikowano: 30.09.2020

Kolejny środek wycofywany z użycia. Unia Europejska nie odnowiła zatwierdzenia substancji czynnej bromoksynil, znajdującej się w składzie herbicydów przeznaczonych do ochrony kukurydzy i cebuli.

Bromoksynil to związek z grupy hydroksybenzonitryli. Zgodnie z klasyfikacją HRAC ta substancja czynna jest zaliczana do grupy C3. Bromoksynil działa kontaktowo, jest pobierany głównie przez liście i pędy roślin. Ma działanie kontaktowe i częściowo systemiczne, polegające na zakłóceniu i hamowaniu procesów zachodzących podczas fazy świetlnej fotosyntezy. Objawem działania jest zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie 2-4 liści.

Decyzja  o nieprzedłużeniu pozwolenia na produkcję środków zawierających tę substancję została zapisana w Rozporządzaniu Wykonawczym Komisji (UE) 2020/1276 z 11 września 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej bromoksynil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

Produkty zawierające tę substancję będą mogły być sprzedawane do 17 marca 2021 r., a okres na zużycie zapasów mija 17 września 2021 r.

Amelia Prorok, Karolina Kucharska DODR