Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Rusza konkurs na Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne
Zmodyfikowano: 03.07.2014
Rusza kolejna edycja wojewódzkiego konkursu na Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca.

Celem konkursu jest propagowanie agroturystyki jako dodatkowej działalności w gospodarstwie rolnym, przynoszącej dodatkowy dochód, promocja gospodarstw agroturystycznych, podnoszenie standardu świadczonych usług w zakresie turystyki wiejskiej oraz promocja dolnośląskiej wsi jako ciekawego miejsca wypoczynku.

Mogą wziąć w nim udział gospodarstwa agroturystyczne z terenu województwa dolnośląskiego. Organizatorami konkursu są Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wypełnione karty zgłoszeniowe wraz z oświadczeniem prosimy nadsyłać do 30 czerwca do najbliższego Powiatowego Zespołu Doradców Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu lub bezpośrednio do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8 we Wrocławiu, z dopiskiem konkurs „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2014”.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Oświadczenie uczestnika

Karta zgłoszenia

 

Informacji na temat konkursu udziela:

Katarzyna Sikora, Dział PWGDiA,

email: katarzyna.sikora@dodr.pl

tel. 71 339 80 21 wew. 152
 

Katarzyna Sikora DODR we Wrocławiu

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi