Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Drugie spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody"
Zmodyfikowano: 23.09.2020

„Racjonalna Gospodarka Wodą” to hasło przewodnie drugiego spotkania w ramach projektu "Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody"

W poniedziałek, 28 września na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się drugie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody. Operacja jest realizowana w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). 

Podczas spotkania zostaną poruszone tematy związane z zadaniami publicznymi o charakterze ponadgminnym, w zakresie szeroko pojętej gopodarki wodnej. Omówiona zostanie także charakterystyka potrzeb inwestycyjnych w celu pozyskania niezbędnej ilości wody dla rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich i propozycje rozwiązań w zakresie poprawy gospodarki wodnej. 

Celem projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody” jest aktywizacja i integracja środowisk lokalnych poprzez utworzenie sieci współpracy w tematyce związanej z zagadnieniami racjonalnego gospodarowania wodą, a także potrzebami w tym zakresie. Podczas cyklu spotkań powstanie diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wodnymi pod kątem rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Karolina Kucharska, DODR