Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wrześniowa narada doradców
Zmodyfikowano: 22.09.2020

O planie pracy doradczej na kolejny 2021 rok, współpracy z Dolnośląską Izbą Rolniczą, kolejnej edycji poddziałania Wsparcie z korzystania z usług doradczych, dolnośląskim ebazarku czy bioasekuracji w dolnośląskich gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, rozmawiali doradcy podczas wideokonferencji, 8 września.

Doradcy przygotowują się do opracowania programu działalności doradczej na 2021 rok. Będzie on zgodny z priorytetami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz priorytetami województwa dolnośląskiego. W ramach konsultacji planowanych zadań z organizacjami rolniczymi, DODR zaprosił Dolnośląską Izbę Rolniczą do współpracy przy tworzeniu Programu i realizacji wspólnych szkoleń dla rolników w regionie.

Na stronie internetowej www.dolnoslaskiebazarek.pl cały czas można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji  produktów oferowanych przez dolnośląskich rolników. Na stronie zarejestrowało się już 324 producentów, którzy oferują ponad tysiąc produktów z Dolnego Śląska.

Rośnie liczba ognisk ASF w Polsce, 2 ogniska tej choroby potwierdzono także w województwie dolnośląskim. Dlatego przypominamy hodowcom utrzymującym trzodę chlewną o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji.

DODR złożył ofertę na kolejną edycję wsparcia korzystania z usług doradczych objętego PROW 2014-2020, czyli dwuletnie programy dla 1000 rolników z województwa dolnośląskiego. Będą mogli do nich przystąpić rolnicy już uczestniczący w KUD lub nowi (w tym także prowadzący rachunkowość FADN).

Doradcy realizują projekt „Rolnictwo ekologiczne szansą dla polskiego rolnictwa” w ramach SIR. Jego częścią jest zespół tematyczny, który ma wypracować innowacyjne rozwiązania, które pomogą w prowadzeniu ekologicznych gospodarstw. Na przełomie listopada i grudnia będzie realizowany kolejny projekt „Rolnictwo ekologiczne – lepsza strona dolnośląskiego rolnictwa”. W jego ramach zaplanowano szkolenie i konferencję dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Częścią projektu jest także ogólnopolski konkurs na Najlepszego Doradcę Ekologicznego. Tytuł najlepszego doradcy ekologicznego na Dolnym Śląsku zdobyła Urszula Bogusiewicz, która będzie reprezentowała nasz region w krajowej edycji konkursu.

DODR zaprasza na kolejną edycję Dolnośląskiego Targu Rolnego 31 października, do Wrocławia, a od 9 do 11 października, na drugą edycję Wielkiego Serwowania. To trzydniowe wydarzenie, składa się z konferencji i szkolenia dla serowarów oraz Targów Sera we Wrocławiu, dostępnych dla szerokiej publiczności, podczas których będzie można spróbować i kupić sery od serowarów z całej Polski.

Zapraszamy także do prenumeraty naszego miesięcznika w wersji papierowej lub elektronicznej.

Red.

Galeria zdjęć