Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Do ARiMR po rekompensatę za zakaz produkcji świń
Zmodyfikowano: 26.08.2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać sięo pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.

Wysokość pomocy zależy od średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 sztuk na jednego producenta) oraz liczby dni objętych zakazem produkcji w danym roku kalendarzowym i kwoty 0,36 zł za każdy dzień.

Rekompensata jest wypłacana za dany rok, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następnego. Pomoc jest przyznawana na wniosek producenta świń w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tegoż producenta.

Wnioski przyjmują biura powiatowe w trybie ciągłym. Należy je składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
w zakładce „Pomoc krajowa”. Tam też znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące
tej oferty wsparcia.