Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Rolnictwo ekologiczne szansą dla polskiego rolnictwa
Zmodyfikowano: 02.09.2020

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje projekt „Rolnictwo ekologiczne szansą dla polskiego rolnictwa” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości ekologicznej i edukacyjnej rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Wielu rolników przestawia gospodarstwa na metody ekologiczne bez ugruntowanej fachowej wiedzy i możliwości zbytu dla swoich ekoproduktów. Oznacza to ryzyko powrotu do konwencjonalnych metod produkcji po zakończeniu okresu subwencji oraz zmniejszenie się dostępności produktów ekologicznych na rynku.

Takie praktyki mogą zaszkodzić dotychczasowym osiągnięciom rolnictwa ekologicznego oraz związanych z nimi korzyściami dla środowiska. Należy podkreślić, że optymalny poziom i zakres wiedzy rolnika umożliwia podejmowanie trafnych decyzji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego. Im większa świadomość ekologiczna, tym większa zdolność do prowadzenia produkcji zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Ideą realizowanej operacji jest jej szeroka dostępność, aby wzięła w niej udział jak największa liczba rolników, producentów rolnych oraz doradców. Operacja będzie realizowana dwuetapowo. Pierwszy etap to spotkanie Zespołu Tematycznego, na którym zidentyfikowane zostaną problemy, na podstawie których wyznaczy się główne kierunki działań. Drugi etap to realizacja szkolenia na temat rolnictwa ekologicznego oraz wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które pomogą w prowadzeniu ekologicznego gospodarstwa.

Spotkanie Zespołu Tematycznego odbędzie się 24 września, o godz. 10.00, w siedzibie DODR we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 8. Szkolenie zaplanowane zostało na 30 września na godzinę 10.00. Przewodnim tematem szkolenia będzie ochrona roślin metodami ekologicznymi oraz najważniejsze choroby roślin uprawnych.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 28.09.2020 r. na adres mailowy: monika.miniewska@dodr.pl lub telefonicznie 71 339 80 21 wew. 162 lub 183

 

Koordynatorzy operacji:
Monika Miniewska, tel. 71 339 80 21 wew. 162
i Urszula Bogusiewicz 71 339 80 21 wew. 183

Monika Miniewska DODR