Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zmodyfikowano: 13.08.2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do analizy dokumentu Komisji Europejskiej dotyczącego „Długoterminowej wizji dla Obszarów Wiejskich” oraz włączenia się w proces konsultacji, który obejmuje internetowe konsultacje publiczne. Ankieta udostępniona pod linkiem na stronie KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-forrural-areas będzie aktywna do 9 września.

Proponowane przez KE rozwiązania mają wpływ na polskie rolnictwo, sektor żywnościowy i obszary wiejskie. Istotne jest również to, że aktywny udział i opinie będą wskazaniem dla KE, jakie rozwiązania są oczekiwane z punktu widzenia polskich czy europejskich potrzeb.

Strona uruchomiająca proces wypełniania ankiety jest w języku polskim. W polu ankiety można umieścić maks. 4 000 znaków. Dodatkowo do wyrażonej opinii można dołączyć plik o maksymalnej wielkości 5 MB (mogą to być wyniki badań, czy inne dowody potwierdzające tezy opinii).

Zapraszamy Państwa oraz wszystkie zainteresowane strony i podmioty o aktywny udział i przekazanie swojej opinii i wypełnienie ankiety.

MRiRW