Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wyjazd studyjny Gospodarstwa edukacyjne w Polsce - nowa idea
Zmodyfikowano: 07.05.2014
W dniach 05-07.05.2014 r. zostanie zorganizowany wyjazd studyjny do Małopolski – „Gospodarstwa Edukacyjne w Polsce – nowa idea”. Jego uczestnicy to pracownicy DODR we Wrocławiu – specjalistki ds. WGD, zaangażowane w rozwój gospodarstw edukacyjnych na Dolnym Śląsku, właściciele zagród edukacyjnych z Dolnego Śląska oraz osoby zainteresowane tą tematyką.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Celem wyjazdu studyjnego jest zapoznanie jego uczestników z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych, przedstawienie programów edukacyjnych na przykładzie gospodarstw rolnych z terenu województwa małopolskiego oraz wymiana doświadczeń.

Organizatorem wyjazdu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

 

Katarzyn Sikora DODR we Wrocławiu

 

 


Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi