Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Siódmy raport suszowy IUNG
Zmodyfikowano: 30.07.2020

Siódmy komunikat suszowy IUNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb, określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Na terenie Dolnego Śląska suszę rolniczą stwierdzono tylko w uprawach kukurydzy na ziarno oraz z przeznaczeniem na kiszonkę.

W siódmym okresie raportowania od 21 maja do 20 lipca 2020 roku, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była dodatnia, wynosiła 28 mm. W analizowanym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 4 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 V‒10 VII). Natomiast w stosunku do pierwszego okresu raportowania (21 III‒20 V) nastąpił wzrost KBW o 128 mm.

Obszar z największym deficytem wody nie uległ zmianie i w dalszym występuje on na terenie Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Równina: Wkrzańska, Wełtyńska, Pyrzycka oraz Wzgórze Bukowe), wynosi od -160 do -189 mm. Na tym terenie deficyt wody w stosunku do poprzedniego okresu (11 V–10 VII) zwiększył się do 10 mm. Duże niedobory wody od -120 do -159 mm nadal występowały w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego, a we wschodnich rejonach tych regionów notowano deficyt wody od -50 do -119 mm. Na pozostałym terenie Polski nie notowano niedoborów wody dla roślin uprawnych. Susza rolnicza występuje na terenie województw:

  • zachodniopomorskiego,
  • wielkopolskiego,
  • lubuskiego,
  • pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • dolnośląskiego.

Na terenie Dolnego Śląska suszę rolniczą stwierdzono tylko w uprawach kukurydzy na ziarno oraz z przeznaczeniem na kiszonkę. Zarówno suszę w uprawach kukurydzy na ziarno, jak i na kiszonkę odnotowano na terenie 3 gmin (1,78% gmin w województwie). Suszę w tych uprawach odnotowano w 120 gminach Polski, co stanowi 4,84% gmin kraju.

Karolina Kucharska DODR