Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Raport suszowy IUNG (21 kwietnia-20 czerwca)
Zmodyfikowano: 26.06.2020

IUNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2 477 gmin), Określił także aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą w tych gminach w oparciu o kategorie gleby. Na Dolnym Śląsku susza została odnotowana tylko w zbożach jarych, na terenie 3 gmin (1,78% gmin w województwie).

W czwartym okresie raportowania ‒ od 21 kwietnia do 20 czerwca 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) była ujemna ‒ wynosiła 1 mm. W analizowanym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 46 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 IV-10 VI). Natomiast w stosunku do pierwszego okresu raportowania (21 III ‒ 20 V) nastąpił wzrost KBW o 99 mm.

Największy deficyt wody w okresie od 21 kwietnia do 20 czerwca wynoszący od -160 do 179 mm notowano na obszarze Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Wybrzeże Trzebiatowskie, Równina Goleniowska), na Pojezierzu Poznańskim oraz na Wzniesieniach Zielonogórskich. Duże niedobory wody od -120 do -160 mm nadal wystąpiły w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -60 do -119 mm.

Natomiast najwyższe wartości KBW (najmniejsze niedobory wody) notowano na obszarach Pogórza Karpackiego, Beskidów Zachodnich, Niziny Podlaskiej oraz w południowej części Pojezierza Mazurskiego. Na tych trenach KBW wynosił od -50 do -119 mm.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:

  • lubuskiego,
  • zachodniopomorskiego
  • wielkopolskie
  • dolnośląskiego,
  • pomorskiego,
  • podlaskiego.

W czwartym okresie raportowania największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 233 gminach Polski (9,41% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 316 gmin z wystąpieniem suszy (o 7,51 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania). Na Dolnym Śląsku susza w zbożach jarych została odnotowana na terenie 3 gmin (1,78% gmin w województwie).

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 146 gminach Polski (5,89% gmin kraju) W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 176 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 6,83 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Na terenie Dolnego Śląska nie stwierdzono suszy w uprawach zbóż ozimych.

Susza została odnotowana także w uprawach krzewów owocowych. Stwierdzona na terenie 120 gmin w Polsce (4,84% gmin kraju) W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 151 gmin z wystąpieniem suszy, czyli o 3,03 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. W uprawach krzewów owocowych występujących na obszarach Dolnego Śląska nie stwierdzono w badanym okresie występowania suszy.

Suszę stwierdzono także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 79 gminach Polski (3,19% gmin kraju) W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 119, o 6,38 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. W województwie dolnośląskim nie stwierdzono w raportowanym okresie wystąpienia suszy w uprawach truskawek.

W tym okresie odnotowano wystąpienie suszy rolniczej także w uprawach rzepaki i rzepiku. Odnotowano ją w 63 gminach Polski (2,54% gmin kraju), o 2,22 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. W przypadku Dolnego Śląska nie została odnotowana susza w rzepaku i rzepiku.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w tych uprawach w 30 gminach Polski (1,21% gmin kraju). Wystąpiła w 3 województwach na powierzchni 0,08% gruntów ornych. Suszę w roślinach strączkowych stwierdzono w województwach ‒ zachodniopomorskim, lubuskim oraz wielkopolskim.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w tych uprawach w 9 gminach Polski (0,36% gmin kraju). Wystąpiła na powierzchni 0,01% gruntów ornych. Stwierdzona została w województwie zachodniopomorskim.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 9 gminach Polski (0,36% gmin kraju) na powierzchni 0,01% gruntów ornych. Susza w uprawach kukurydzy na kiszonkę została stwierdzona w województwie zachodniopomorskim.

Karolina Kucharska DODR