Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Komunikat suszowy IUNG-PIB (1 kwietnia-31 maja)
Zmodyfikowano: 12.06.2020

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach informuje, że w okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja 2020 stwierdzono wystąpienie suszy, także na terenie województwa dolnośląskiego.

Brak dostatecznej ilości opadów w kwietniu jest przyczyną dużego niedoboru wody w glebie, szczególnie na obszarze Polski północno-zachodniej. Występujące niedobory wody powodują, że susza w dalszym ciągu jest notowana w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów owocowych, a w mniejszym stopniu wśród drzew owocowych.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywano oceny stanu zagrożenia suszą była ujemna i wynosiła -75 mm. W sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 25 mmw stosunku do poprzedniego okresu (21 III-20 V).

Największy deficyt wody w okresie od 1 kwietnia do 31 maja zanotowano na obszarze Pojezierza: Myśliborskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego oraz na Równinie Gorzowskiej. Wynosił on od -150 do -169 mm. Duże niedobory wody od -120 do -149 mm wystąpiły na Kujawach i w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -70 do -119 mm.

Natomiast najwyższe wartości KBW (najmniejsze niedobory wody) notowano na obszarach Pogórza Karpackiego, Beskidów Zachodnich, Niziny Podlaskiej oraz w południowej części Pojezierza Mazurskiego. Na tych trenach KBW wynosił od -50 do -119 mm.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:

  • lubuskiego,
  • zachodniopomorskiego
  • kujawsko-pomorskiego
  • wielkopolskiego
  • pomorskiego
  • łódzkiego,
  • dolnośląskiego,
  • opolskiego
  • lubelskiego

W drugim okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja, największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 596 gminach Polski (24,06% gmin kraju). To o 237 gmin i 9,57 punktów procentowych mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Na terenie Dolnego Śląska suszę w zbożach jarych stwierdzono na terenie 30 gmin co stanowił 17,17 % (gmin w województwie).

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 475 gminach Polski (19,18% gmin kraju) tj. o 201 gmin i 8,11 punktów procentowych mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Na Dolnym Śląsku susza w zbożach jarych stwierdzona została na terenie 19 gmin – 11,24 % (gmin w województwie).

Suszę odnotowano także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 393 gminach Polski (15,87% gmin kraju). To o 127 gmin i 5,2 punktów procentowych mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Na terenie Dolnego Śląska susza została stwierdzona na obszarze 15 gmin, co stanowi 8,88 % wszystkich gmin w województwie.

Susza została odnotowana także w uprawach drzew owocowych. Wystąpiła ona na terenie 204 gmin w Polsce (8,24% gmin kraju) ‒ o 38 gmin i 1,54% więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Na terenie Dolnego Śląska suszę w uprawach drzew owocowych odnotowano na 6 gminach co stanowi 3,55% (gmin w województwie).

Karolina Kucharska DODR