Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.05.2020 do 31.05.2020
Zmodyfikowano: 12.06.2020

W maju, na znacznym obszarze kraju utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Stwierdzono w tym czasie zwiększenie rozprzestrzeniania się zjawiska niżówki hydrogeologicznej w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca.

Nastąpiło to głównie na obszarach województw:

  • kujawsko-pomorskiego
  • wielkopolskiego

oraz w nieco mniejszej skali, w granicach województw: 

  • mazowieckiego
  • imałopolskiego.

Występowanie niżówki hydrogeologicznej zostało odnotowane w maju w 37 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 23% wszystkich analizowanych punktów (w kwietniu punkty takie stanowiły 17% analizowanych punktów obserwacyjnych). W 41 punktach obserwacyjnych (około 26%) średni poziom zwierciadła wód podziemnych w maju utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO (stan niski ostrzegawczy) i SNG (średniej z najniższych rocznych głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej z wielolecia). Oznacza to, że w tych miejscach, w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych (przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych), również może pojawić się niżówka hydrogeologiczna.

W przypadku 80 punktów obserwacyjnych, czyli 51% wszystkich analizowanych punktów (w kwietniu punkty takie stanowiły 58%), swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie. Bezpieczna strefa to wartość powyżej średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia. A to oznacza, że w rejonie tych punktów nie wystąpiła niżówka hydrogeologiczna.

Zmiany położenia zwierciadła wody podziemnej w pierwszym poziomie wodonośnym o zwierciadle swobodnym

Niższe położenie zwierciadła wód podziemnych w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca odnotowano w maju w przypadku około 83% analizowanych punktów obserwacyjnych. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych było rejestrowane na obszarze niemal całego kraju. Wyjątek, podobnie jak w poprzednim miesiącu, stanowiła część Warmii i Mazur oraz niewielkie fragmenty zachodniego Mazowsza, Małopolski, a także Ziemi Lubelskiej i Chełmińskiej. Wzrost średniego poziomu wód podziemnych stwierdzono w maju w około 12% punktów obserwacyjnych. W przypadku ponad 5% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w kwietniu bieżącego roku.

Zmiany zasobów wód podziemnych

W większości analizowanych punktów stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Oznacza to, że wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej jest dostępny w całości na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej pod adresem:

https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna

Karolina Kucharska DODR