Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Pierwszy raport IUNG - susza na terenie 14 województw
Zmodyfikowano: 28.05.2020

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach informuje, że w okresie raportowania od 21 marca do 20 maja 2020 stwierdzono wystąpienie suszy.

Niedobory wody dla roślin uprawnych wynoszące od -120 do -179 mm, wystąpiły na dużym obszarze kraju. Brak dostatecznej ilości opadów zwłaszcza w trzeciej dekadzie marca, a także w kwietniu spowodowały duży niedobór wody w glebie, który negatywnie wpłynął na oziminy, truskawki i krzewy owocowe, zwłaszcza zlokalizowane na glebach bardzo lekkich i lekkich. Występujący deficyt wody na glebach słabych powodował straty również w uprawach jarych, w wyniku problemów wynikających ze słabych wschodów roślin.

W czternastu województwach

Susza rolnicza według IUNG została stwierdzona na terenie czternastu województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, małopolskiego i podlaskiego.

Zagrożenie upraw zbóż jarych

Największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 833 gminach Polski (33,63% gmin kraju).

Na terenie Dolnego Śląska suszę w uprawach jarych stwierdzono na terenie 43 gmin co stanowi 25,44% (gmin w województwie). Susza wstępująca na terenie upraw zbóż ozimych odnotowana została w 676 gminach Polski (27,29% gmin kraju). Na Dolnym Śląsku stwierdzona w 34 gminach – 20,12% (gmin w województwie). Wystąpienie suszy na uprawach truskawek odnotowano w 522 gminach kraju. Na Dolnym Śląsku suszę w uprawach truskawek stwierdzono w 25 gminach co stanowi 14,79% (gmin w województwie).  W obrębie krzewów owocowych na terenie województwa dolnośląskiego susza wystąpiła w 8 gminach (3,76% wszystkich gmin na terenie województwa). Na terenie województwa dolnośląskiego nie odnotowano suszy  na plantacjach drzew owocowych.

Pobierz  Klimatyczny Bilans Wodny (PDF - 157 kB)

Karolina Kucharska DODR