Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Majowa narada doradców
Zmodyfikowano: 18.05.2020

W środę 6 maja podczas kolejnej wideokonferencji doradcy rozmawiali o suszy, nawodnieniach i trwającej kampanii wnioskowej.

Zdalne spotkanie rozpoczął Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który omówił funkcjonowanie firmy oraz organizację pracy zdalnej, przypomniał również o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Trwa kampania wnioskowa 2020. Specjaliści z DODR, jak co roku pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Coraz większa liczba doradców pracuje w biurach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego na terenie całego Dolnego Śląska, jednak nadal obowiązuje zasada kontaktu mailowego i telefonicznego z rolnikami oraz korzystanie ze skrzynek wrzutowych, w których można zostawić dokumenty.

Na Dolnym Śląsku mimo opadów, wciąż występuje deficyt wody. Sytuacja hydrologiczna to jeden z powodów, dla których rolnicy chcą korzystać z dofinansowania inwestycji w nawadnianie.

‒ Na wniosek ministra rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie stworzyło grupę specjalistów ds. małej retencji i nawadniania – poinformował Dyrektor DODR. ‒ W jej skład wchodzą dwie osoby z każdego ośrodka doradztwa rolniczego, które wezmą udział w szkoleniach, żeby przekazywać rolnikom informacje na temat zasad uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych, pozwoleń na budowę i innych elementów procedury związanej z realizacją projektów nawodnieniowych.

Ze względu na pandemię koronawirusa została wstrzymana organizacja szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Specustawa mówi o zwieszeniu biegu terminów, dlatego rolnicy, mimo braku aktualnego certyfikatu ukończenia szkolenia mogą, zgodnie z prawem, kupować i stosować środki ochrony roślin.

Aby być bliżej rolników Ośrodek proponuje klientom nową, elektroniczną formę prenumeraty miesięcznika Twój Doradca Rolniczy Rynek.

W sobotę 30 maja rusza pierwsza z dziesięciu tegorocznych edycji Dolnośląskiego Targu Rolnego. Tych, którzy nie mogą na nim być, zapraszamy na Dolnośląskie e-targowisko, na stronie internetowej www.dodr.pl, gdzie można znaleźć ofertę kilkudziesięciu  dolnośląskich rolników i producentów regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej żywności związanej z rolnictwem oraz regionalnych twórców rękodzieła. Zapraszamy także do udziału w konkursie na najlepszą zagrodę edukacyjna z Dolnego Śląska 2020. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września.

Red.